Релето за време представлява тиристорен ключ, управляващ бобината на електромагнитно реле и пускова схема - еквивалентна на еднопреходен транзистор.
    Началото на процеса е включването на захранващото напрежение. Времето на закъснение се определя от времеконстантата на веригата: бобината на релето, тримера RP, R1 и C1. След зареждане на C1 до напрежение, зададено с делителя R2 и R4 става лавинообразно отпушване на VT1 и VT2, изпразване на C1 върху R3, а от там отпушване на VTh през R5. Схемата остава в това състовние, докато не се прекъсне захранващото напрежение. След сработване на релето, напрежението върху кондензатора С1 се нулира през диода VD2. Светодиодът свети само през времето на закъснението.
    При C1=100µF закъснението е в обхвата 3-150s; при C1=220µF закъснението е в обхвата 6-300s; при C1=470µF закъснението е в обхвата 10-600s. Времезакъснението от 10min може да се увеличи двойно, ако RP стане 1MΩ или C1=1000µF. Минималното време на закъснение зависи от R1 и е около 10sec при C1=470µF.
    Консумацията на схемата е около 2-3мА (без релето).
    Релето има бобина за 12V, контактна система 20A/14VDC за Н.О., 10A/14VDC (за автомобил); по заявка: реле с контакти за 7A/250VAC, 7A/30VDC (и възможност релето да е на 24V).
    Забележка: При използване на релето като DRL (реле за дневни светлини) е препоръчително минусът на релето (извод 4) да се свързва към плюс на габаритните светлини. По този начин се осъществява "деактивиране" на релето при включване на фарове/габарити. Тъй-като токът през лампите в автомобили в моментът на пускане надвишава десетократно номиналния е необходимо да се използва междинно реле за 40A, което да комутира лампите.

СЪДЪРЖAНИЕ
    12V 24V
1. Печатна платка 1220 - 1 бр. - 1 бр.
2. VT1 Транзистор SMD PNP (5C) - 1 бр. - 1 бр.
3. VT2 Транзистор SMD NPN (6C) - 1 бр. - 1 бр.
4. VTh Тиристор 400V/0.8A - 1 бр. - 1 бр.
5. VD1, VD2 Диод 1N4007 - 2 бр. - 2 бр.
6. VD3 Светодиод SMD 1206 - 1 бр. - 1 бр.
7. P Реле 20A/14VDC, 12V - 1 бр.  
8. C1 Кондензатор 100µF-470µF - 1 бр. - 1 бр.
9. C2 Кондензатор C0805 10nF - 1 бр. - 1 бр.
10. C3 Кондензатор C0805 47nF - 1 бр. - 1 бр.
11. RP Тример ДК1 470kΩ - 1 бр. - 1 бр.
12. R1 Резистор R0805 10kΩ - 1 бр. - 1 бр.
13. R2, R5 Резистор R1206 1kΩ - 2 бр. - 2 бр.
14. R3 Резистор R0805 470Ω - 1 бр. - 1 бр.
15. R4, R6 Резистор R0805 4.7kΩ - 2 бр. - 2 бр.
16. Кутия 40x28x22, полистирол - 1бр. САМО ЗА МОДУЛ!


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка