На любителите на нискочестотната техника "НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" предлага разработка и набор от елементи за монтиране на компактен стерео или моно индикатор със светодиодна стълбица без използване на специализирани интегрални схеми.
    Този индикатор може да се приложи за следене нивото на звуковия сигнал при запис, като крайните светодиоди индицират превишаването на стандартното ниво от 0,775 V в канал, водещо до значителни нелинейни изкривявания.
    Сигналът от крайния усилвател (чрез подходящ делител) също може да се подаде на входа на този прибор.
    Схемата е оразмерена за захранване с 12±1V. Консумиран ток - до 50 мА. Ако към схемата се добави интегралната схема U1-78L12 - захранването може да бъде от 14.5 до 22V.
    Токът през светодиодите е около 3мА.
    Двата канала на стереоиндикатора имат еднакви ел. схеми.
    На фиг.1 е показана принципната ел. схема за единия канал, съставена от предусилвател с високоомен вход, изправител, двустъпален постояннотоков усилвател и верига от последователно свързани транзистори, управляващи светодиодната стълбица.
    Настройването става като се подава стандартен сигнал с ниво 0,775 V от тонгенератор. Деветте зелени светодиода от канала се довеждат до светещо състояние със съответния тример.
    Динамиката на индикатора се определя от кондензатора С3.
    Резисторът R20, R21, R22 неутрализира влиянието на обратните колекторни токове на транзисторите.
     Светодиодите се монтират в равнината на платката.
     Когато устройството не се използва за индикация на нивото на запис, а за светлинен съпровод на звуков сигнал, по-силен ефект се получава, ако се отразяват измененията само на нискочестотния спектър. Това може да се постигне, като от страната на пистите се постави подходящ кондензатор между колектор-база на VT1 (въвежда се ООВ за по-високите честоти).
    
    

СЪДЪРЖAНИЕ
моно стерео
1. Печатна платка 0202 - 1 бр. - 2 бр.
2. VT1 Транзистор 2Т3512Г - 1 бр. - 2 бр.
3. VT2 Транзистор 2Т3308 (2Т3309А) - 1 бр. - 2 бр.
4. VT3÷VT15 Транзистор 2Т3168А (2Т3511Б) - 13 бр. - 26 бр.
5. VD1÷VD3 Диод 2Д5605 (1N4148) - 3 бр. - 6 бр.
6. VD4÷VD15 Светодиод - 12 бр. - 24 бр.
7. RP1 Тример ДК2 4,7кΩ - 1 бр. - 2 бр.
8. С1 Кондензатор КЕАII 4,7 (2,2;10)µF - 1 бр. - 2 бр.
9. С2 Кондензатор КЕАII 1µF - 1 бр. - 2 бр.
C3 Кондензатор КЕАII (1÷22)1µF - 1 бр. - 2 бр.
10. R1 Резистор 10kΩ - 1 бр. - 2 бр.
11. R2 Резистор (1÷1.5)MΩ - 1 бр. - 2 бр.
12. R3 Резистор (82÷100)Ω - 1 бр. - 2 бр.
13. R4 Резистор 4,7kΩ - 1 бр. - 2 бр.
14. R5, R7 Резистор (3÷6,8)кΩ - 2 бр. - 4 бр.
15. R6, R20, R21, R22 Резистор 47kΩ (43kΩ) - 4 бр. - 8 бр.
16. R8 Резистор 300 (330)Ω - 1 бр. - 2 бр.
17. R9 Резистор 620Ω - 1 бр. - 2 бр.
18. R10 Резистор 750 (820)Ω - 1 бр. - 2 бр.
19. R11 Резистор 1кΩ - 1 бр. - 2 бр.
20. R12 Резистор 1.2кΩ - 1 бр. - 2 бр.
21. R13, R14 Резистор 1,5kΩ - 2 бр. - 4 бр.
22. R15, R16, R17 Резистор 2kΩ - 3 бр. - 6 бр.
23. R18, R19 Резистор 3kΩ - 2 бр. - 4 бр.
24. R23 Резистор 4,7Ω - 1 бр. - 2 бр.
25. Маска (без набор 115) - 1 бр. - 2 бр.
26. Крепежни материали и втулки - - 2 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка