Описание

    Релето-ключ има две стабилни състояния ON и OFF, като включването му става след запалване на двигателя (напрежението на акумулатора >13.4V). След спиране на двигателя напрежението спада и релето изключва. Модулът се свързва паралелно на акумулатора (през предпазител). При подаден на +12V (например от габаритите или късите) на входа "+DIS" релето е изключено.

    Консумация на релето – 15мА, максимален ток в товара 2А (30W).
    

    Релето не изисква свързване на +12V след контактния ключ, което го отличава от останалите произвеждани от нас модели!
    Забележка: Ако врмето на изгасване на светлините (зависи от времето за възстановяване на акумулатора) е неприемливо дълго, може да свържете устройството към +12V след контактния ключ.

 

 

 
Фиг. 1 Монтажна схема
Монтажна схема