Описание

   Релето-ключ има две стабилни състояния ON и OFF, като включването му става след запалване на двигателя (напрежението на акумулатора >13.4V). След спиране на двигателя напрежението спада и релето изключва. Модулът се свързва паралелно на акумулатора (през предпазител). При подаден на +12V (например от габаритите или късите) на входа "+DIS" релето е изключено.

    Консумация на релето – 5мА, максимален ток в товара 2А (30W).
    

     Релето не изисква свързване на +12V след контактния ключ, което го отличава от останалите произвеждани от нас модели!

 
Фиг. 1 Монтажна схема
Монтажна схема