Описание

    Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобили с фарове, управлявани "по минус" представлява компаратор и мощен MOSFET ключ, позволяващ директно свързване към лампите на късите светлини.
    След включване на контактния ключ (кафяв) лампите се включват след изтичане на времето от 10s и при напрежение на акумулатора >13.2V.
    При подаване на +12V (например от габаритите) на вход "+DIS" (черен) модулът веднага изключва светлините.

    При някои автомобили няма +12V към лампите (когато не са включени светлините от таблото) и за тази цел може да се сложи помощно реле (виж фиг. 2), което да осигури +12V към лампите.

    Консумация на устройството: <5mA
    Максимално допустима изходна мощност: 110W

 
Фиг. 1 Монтажна схема
Монтажна схема
Фиг. 2 Фиг. 2 Свързване на допълнително външно реле 40А