"НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" предоставя на любителите на техниката разработката си на компактен терморегулатор, който може да се използва е инкубатори, аквариуми и други. Захранването е мрежово безтрансформаторно, а ключовият прибор е реле с контакти 7А/250VAC.
    Основните функции в регулатора се изпълняват от инт. схема 723 /пластмасов корпус/.
    Датчикът за топлина е маломощен силициев диод, включен в моста, образуван от R4, VD6, RP1, R8, R7. Мостът се захранва от високостабилизираното напрежение 7,2V от извод /6/ на интегралната схема 723. В двата диагонала на моста са включени инвертиращия вход /4/ и неивертиращия вход /5/, които са и входове на вътрешния операционен усилвател с изход /13/. Крайният вътрешен транзистор - емитер /10/ и колектор /11/, образува заедно с VT1 и VD7 тригер на Шмит.
    Захранването от мрежата е двустепенно, безтрансформаторно. VD1, VD2, VD3, VD4 образуват изправително-стабилизираща група, като правоъгълните положителни импулси се филтрират с С2. Това не много стабилно напрежение захранва релето. Второто стабилно напрежение 12V за U1 и моста се определя от VD5.
    Когато температурата е по-ниска от зададената, напрежението в /13/ е ниско, крайният транзистор /11/ е запушен, а VT1 отпушен. Релето е включило нормално отворения си контакт и товара е под напрежение. При достигане на зададената температура, диодът VD6 е с по-малък пад, операционният усилвател повишава напрежението в изхода си /13/, крайният транзистoр се отпушва, а VT1 се запушва.
    Единствената трудност при пускане на схемата е първоначалното регулиране на баланса на моста, така че докосването с ръка на диода VD6 да предизвиква изключване на релето. За тази цел се използва RP1, а когато с използваните резистори не може да се получи искания диапазон, трябва да се променя и R7. При тези уточнения най-добре е между извод /13/ и маса /-/ да има включен волтметър (напрежението варира до 12V).
    Кондензаторът C1 се разполага в легнало положение върху запоените преди това VD1, VD2, VD3, VD4, VD5.
    Платката е разработена за кутия КМ27 от серията на "Mazschzuk".
    При монтиране на регулатора трябва да се спазват правилата за ел. безопасност. Когато обектът за регулиране е инкубатор е желателно самия регулатор да се монтира във вътрешния обем с цел елиминиране на температурното влияние на околната среда върху електронната схема. Ако за нагреватели се използват електрически лампи, за премахване на прякото топлинно излъчване върху датчика трябва да се вземат необходимите конструктивни мерки за защита.
    
    

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0208 - 1 бр.
2. U1 Интегрална схема 723 - 1 бр.
3. VT1 Транзистор 2Т3608 (2Т3167) - 1 бр.
4. VD1, VD2, VD8 Диод 2Д2401 (1N4001) - 3 бр.
5. VD3, VD4 Ценер-диод 27V - 2 бр.
6. VD5 Ценер-диод 12V - 1 бр.
7. VD6, VD7 Диод 1N4148 - 2 бр.
8. С1 Кондензатор МПТ 470nF/400V - 1 бр.
9. С2 Кондензатор 22µF/35V - 1 бр.
10. С3, C4, C5 Кондензатор 100nF - 3 бр.
11. RP1 Тример ДK1 220Ω - 1 бр.
12. R1 Резистор (150÷240)Ω/1W - 1 бр.
13. R2 Резистор 1 MΩ/0.25W - 1 бр
14. R3 Резистор 1 kΩ/0.25W - 1 бр.
15. R4, R8, R9 Резистор 10 kΩ - 3 бр
16. R5 Резистор (47÷56)Ω - 1 бр.
17. R6 Резистор 1,5 kΩ - 1 бр.
18. R7 Резистор 1,2 kΩ - 1 бр.
19. R10 Резистор (22÷47)kΩ - 1 бр.
20. P Реле 24V, 7А/250VAC - 1 бр.
21. Клеморед троен - 1 бр.
22. Клеморед двоен - 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка