Този генератор на правоъгълни импулси има три диапазона:
    I 1Hz÷5kHz
    II 10Hz÷50kHz
    III 100Hz÷200kHz.
    Те се задават с превключване на кондензатори с джъмпери на платката или по друг начин извън нея.
    Генераторът е изпълнен с компаратора 311. Изходните импулси се получават през кондензатор С7 от тримера RP2, включен в емитерната верига на транзисторния повторител ( с ток до 50мА) в интегралната схема.
    Времезадаващата верига е в инвертиращия вход 2 на U1, като C2÷C5 се зареждат и разреждат в зависимост от нивото в изхода 1. Праговото ниво се задава с делителя R1, R2, свързан към неинвертиращия вход 3. Този праг се променя с положителна обратна връзка също в зависимост от изходното ниво 1.
    Необичайно широкият диапазон на изменение на честотата в един обхват се дължи на специалното включване на задаващия потенциометър RP1 в двете вериги на вход 2 и 3. Така се променя не само времеконстантата на времезадаващата група, но и ширината на хистерезиса в праговото ниво. Например: при задаване на висока честота съпротивлението на RP1 (включено към С2÷С5) е малко, но остатъка му (към делителя R1,R2) е голям, т.е. влиянието на обратната връзка е слабо (хистерезиса е малък) и напреженито върху С2÷С5 по-бързо достига праговите нива при зареждане и разреждане.
    Амплитудата на правоъгълните импулси в изход 1 на U1 е с 2V по-ниска от захранващото напрежение, а изходния сигнал се задава с тримера RP2 от 0 до 80% от амплитудата в изход 1.
    Вместо тример RP1 от платката може да се включи външен задаващ потенциометър с врътка-редуктор.
    Джъмпера за диапазоните S1÷S4 може да се замени с външен бутонен или галетен превключвател.
    С даване на стробиращия извод 6 на U1 към ниво "0" или маса "-" с мостчето S5, генерирането се прекратява. Така може да се реализира модулиране на изходния сигнал с по-ниска честота ( вторият генератор не трябва да бъде с 311, а например с операционен усилвател или таймер 555).
    Захранването е (5÷15)V, а консумацията на схемата < 20мА.
    Забележка: С кондензатор C5 (1µF, неполярен) може да се получи още един обхват: 0.1Hz~ 500Hz.
    
    

СЪДЪРЖAНИЕ
1.Печатна платка 0213- 1 бр.
2. U1Интегрална схема 311- 1 бр.
3. С1, С7Кондензатор 100 (47)µF/16V- 2 бр.
4. С2Кондензатор 1nF- 1 бр.
5. С3Кондензатор 10nF- 1 бр.
6. С4, C6Кондензатор 100nF- 2 бр.
7. RP1Тример 1MΩ- 1 бр.
8. RP2Тример 220Ω- 1 бр.
9. R1Резистор 100kΩ- 1 бр.
10. R2Резистор 62kΩ- 1 бр
11. R3Резистор 22 (24)kΩ- 1 бр.
12. R4Резистор (10÷33)kΩ- 1 бр
13. R5Резистор (43÷56)Ω- 1 бр.
14. R6Резистор (10÷22)kΩ- 1 бр.
15. S1÷S4Рейка мъжка 2x4- 1 бр.
16.Джъмпер- 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка