НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС Ви предлага своя оригинален продукт за получаване на стабилизирано напрежение 12V от променящо се входно напрежение в диапазона 9V – 18V.

Технически данни:

- входно напрежение: 9-18VDC;

- изходно напрежение: 12VDC;

- изходен ток (траен): 1.5А;

- максимален изходен ток: 1.5А при Uвх.=9V; 3А при Uвх=15V;

-токоограничение: чрез падаща характеристика;

- честота на преобразуване: 100kHz;

-защита от късо на изхода

-размери: 51x31x18 (съобразени с кутия тип НМ4-1).

Диодът VD7 e задължителен при зареждане на акумулатор с цел избягване на обратно влияние върху делителя R8/R9. За да се повиши изходното напрежение до 13.6V – R8=10kОм (15к||33k). Изчислява се по формулата R8=(Uизх./1.25 – 1)*R9. R1 и R2 стават 2x0.22R за получаване на по-мека характеристика.

Преобразувателят се състои от две стъпала, като първото повишава около два пъти входното напрежение, а второто е стабилизатор чрез понижаване, като при това се управлява синхронно с честотата на първото стъпало.

Към този модул могат да се закупят допълнително следните аксесоари:
- Кутия НМ4-1
- Кабел 20см с жак 5.5x2.1 (или 5.5x2.5)
- Кабел 20см с кабелни обувки 6.3mm за акумулатор


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка
Печатна платка