НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС Ви предлага своя продукт за получаване на постоянно напрежение по-високо от захранващото. Стандартно изходното напрежение е зададено на 14.4VDC и това позволява да се свърже към 12V буферен акумулатор, който ще се зарежда автоматично с до 2А ток. Чрез промяна на компоненти, е възможно да се направи за други изходни напрежения 15, 18, 24, 36V.

Технически данни:

- входно напрежение: 9-20VDC

- входен ток: <3.5A

- изходно напрежение: 14.4VDC

- заряден ток (с падаща „мека“ характеристика): Imax=2A при 12V АКБ; Imax=1.4A при 24V АКБ.

- честота на импулсния преобразовател: 50kHz (100kHz за Uизх.=36V)

- защита от претоварване чрез намаляване на Uизх.

- защита от к.с.: стопяем предпазител 5(6.3)А

- размери: 51x31x18

Модулът може да се постави в кутия тип НМ4-1, предлагана от НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС.

Особеното при този тип преобразовател е, че винаги изходното напрежение трябва да е по-голямо от входното и само за тази разлика действа токовата защита.

При късо в товара трябва да се реагира от източника на входното напрежение, а когато той е акумулатор защитата е стопяем предпазител.

За използване в автомобил модулът може да се захрани в купето с куплунг от гнездото на запалката.

Диодът VD5 е задължителен при зареждане на акумулатор с цел избягване на обратно влияние върху делителя R6/R7.

Ако модулът не се използва с акумулатор - изходното напрежение се взема от т. 5. Буферен акумулатор (12V при изходно напрежение 14.4V или 24V при изходно напрежение 28.8V) се свързва между т.3 и 6, където се свързва и товарът (да се има предвид, че при това свързване няма защита от преразреждане на акумулатора).

За различни стойности на изходното напрежение трябва да се подбере стойността на резистора R6 (при R7=1k): за 14.4V – 11k, за 28.8V – 22.9k, за 18V – 13.8k, за 24V – 18.8k, за 36V – 28.9k. Формулата е R6=(Uизх./1.25 – 1)*R7.

За получаване на по-голяма енергия при преобразуване до по-високо напрежение, например 36V, честотата може да се повиши на 100kHz с C4=330pF, R11=470k.

В случая на използване на фотоволтаичен панел 12V за зареждане на AKБ за 24V, входното напрежение (16-17)V дава възможност зарядния ток да бъде по-голям (2A).

Към този модул могат да се закупят допълнително следните аксесоари:
- Кутия НМ4-1
- Кабел 20см с жак 5.5x2.1 (или 5.5x2.5)
- Кабел 20см с кабелни обувки 6.3mm за акумулатор


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка
Печатна платка