Предназначение Електронен вариант с неограничен брой бутони за задействане, свързани в двупроводна верига). Променливотоковият товар може да бъде лампа с нажежаема жичка, контактор и др. Реализира функцията „ПУСК-СТОП“ в електрически вериги с контактори. Може да се вгради в стълбищна инсталация за осветление без или с помощен контактор.

Използване С кратко натискане на бутон от типа „стълбищен бутон“ лампата светва и свети докато отново не се натисне някой бутон.

Ако бутон остане блокиран се получава мигаща светлина с честота около 1Hz.

Принцип на действие В основата на това схемно решение стои „самозадържащия симисторен ключ с пускова схема от еквивалент на еднопреходен транзистор.

В изходно състояние ключът не консумира ток. При кратко натискане на бутон през R3 и VD3 става зареждане на C2, а върху VD4 и VD5 се получават правоъгълни импулси, захранващи едната половина на „еднопреходния транзистор“ и делителя R3/C3. Импулсите от генератора отпушват симистора. Променливото напрежение въхру товара презарежда C2 през последователната верига VD4, VD5, R2 и групата около релето. Така се получава самозадържащ електронен ключ.

След известно време C1 се зарежда достатъчно за включване на релето с НО контакт P1.1. Aко се натисне някой бутон с този контакт се дава на късо VD4 и VD5 – самозадържащият се ключ се разпада. C1 се разрежда през бобината на релето и схемата преминава в изходно състояние.

Забележка. За повишаване на шумоустойчивостта на девиаторния ключ може да се постави външен кондензатор 220nF/275VAC между вход 1(L) и 3(N).

Технически данни:

- траен ток в товара до 1А (4А симистор)

- захранване: 220VAC +10%-20%

- мощност на товара макс. 220VAФиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка
Печатна платка