Технически данни

Захранване: 220VAC

Максимално допустим товар: 4А

Времезакъснение: 50s – 350s.

Предназначение: Комутиране на променливотокови товари (лампи, контактори) чрез неограничен брой бутони (за стълбища), като след изключване няма собствена консумация.

Основният проблем при работа на контактно реле с лампа с нажежаема жичка – ток в студената лампа най-малко 10 пъти по-голям от номиналния, се решава чрез първоначално комутиране на товара, до нагряване на жичката, с полупроводников симистор.

Описание: С натискането на бутон се отпушва симисторът и групата R1, C1, VD1-VD4 подава положителни правоъгълни импулси върху изглаждащия кондензатор C2. Релето се включва след известно време, нормално отворения контакт се затваря и релето за време се самозадържа.

Транзисторите VT2 и VT3 представляват еквивалент на еднопреходен транзистор. След зареждане на C3 до напрежението, зададено от делителя R6, R7 става пробив на транзисторната структура. C3 се разрежда върху R8 и през R5 този къс импулс отпушва VT1, шунтирайки бобината на релето и силовата верига се разпада.

При зададените стойности на RP1=500к, R9=100k, C3=1000μF диапазонът на закъснение е от 50 до 350 секунди. При повишаване на тези стойности се увеличава и времето. Ако R6=18k също ще има 15% увеличение.

Долната граница на времезакъснението се определя от R9. Например: R9=10k – 5 секунди.

Ако товарният ток е по-голям от 3-4А трябва да се използва и контактор.

Ако през времето, когато релето е задействано, се натисне повторно някой от бутоните времезакъснението започва отначало (C3 се нулира през оптрона).

Ако се използват запускащи бутони с глим лампа, то нейната верига трябва да се премахне!!!Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка
Печатна платка