Това променливотоково реле е изключващо след време и може да се използва и за управление на вентилатор в сервизно помещение. Принципът на действие се основава на „самозадържащ симисторен ключ“, който след изтичане на времето се саморазпада.

Технически данни:

Запускането става с „фаза“ през бутон за мрежови инсталации (на входа '2') или от включване на осветлението в помещението (на вход '4').

Ако зададеното времезакъснение е по-малко от продължителността на работа на осветлението, релето след изключване веднага се включва отново и започва да тече нов цикъл.

След изключването на осветлението релето работи до изтичане на остатъчното време. В изключено състояние релето не консумира ел. енергия.

Изводи 1,2 и 3 са изведени на клеморед. Проводникът 4 може да се премахне, ако не се използва.

Отварянето на кутията да става с лек натиск върху средното езиче.

ВАЖНО! При използване на запускане от лампа през вход 4, лампата трябва да е с нажежаема жичка!

Забележка: За повишаване на шумоустойчивостта, между изводи 1 и 3 да се постави кондензатор поне 33nF/400V.

За компенсиране на индуктивния характер на вентилатор при мощност <15W е препоръчително да се сложи паралелно на товара последователна RC група - 220R/1W и 330-470nF/275VAC. Ако мощността е по-голяма (напр. 30W) RC групата е задължителна - 220R/1W и 680nF-1000nF/275VAC.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка
Печатна платка