Предназначение За управление на постояннотокови вентилатори, като максималните обороти се достигат след установяване на зададената температура от 70°С. С регулирането на оборотите значително се увеличава живота на втулковите вентилатори (които най често се използват, поради това, че са безшумни).

Технически данни

- Работно напрежение: 9-15VDC

- Среден ток в товара: 0.5А за ТР12-0.5; 5А за TR12-5

- Максимален /импулсен/ ток: 1.5А за ТР12-0.5; 15А за TR12-5

- Термистор NTC: 100kOm@20°C (16kOm@70°C)

- Размери (мм): 20x20

Описание

Температурата се измерва с помощта на термистор, който трябва да се постави в или върху възела, който ще се охлажда.

ШИМ регулирането се постига с управлението на коефициента на запълване на мултивибратор с честотата 250Hz.

Промяната в захранващото напрежение не влияе на коефициента на запълване (но води до промяна в средната стойност на напрежението в товара).

Във веригата на товара не трябва да се допуска късо съединение, тъй-като ключовият транзистор не е защитен. Максималните параметри на транзисторите са 20V/2A и 55V/80A съответно за двата модела.

Модулът може да бъде закрепен с двойнозалепваща лента, а термистора с топлоустойчиво лепило.

 Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка

Печатна платка