Предназначение Това е импулсен стабилизатор на напрежение с изводи, съответстващи на стандартните аналогови стабилизатори 78XX в корпус TO-220. Могат да се реализират захранвания с напрежения от 3 до 18V без да е необходим охлаждащ радиатор.

Технически данни

Свързването става по същия начин както при LM78xx. Тук обаче задължително трябва да се постави кондензатор на изхода на основната платка. Входният кондензатор може да бъде и по-малък (22-47uF) при добре изгладено входно напрежение.

ВАЖНО!!! Модулът ДА НЕ СЕ свързва (поставя/маха ако е на куплунг) под напрежение!

Стойността на R2 в стабилизиращата ОВ зависи от изходното напрежение: 75kOm при 3.3V, 100kOm при 5V, 220kOm при 9V, 470kOm при 12V, 1MOm при 15V.

Uизх. = 1.25(1+R3,4/R5)

По заявка модулът може да бъде изработен с рейка за хоризонтален монтаж на модула-модел НМ78xx-30A.Фиг. 1 Принципна схема и монтажна схема
Принципна схема