Предназначение Това е импулсен стабилизатор на напрежение с изводи, съответстващи на стандартните аналогови стабилизатори 7812 в корпус TO-220, но със значително по-високо входно напрежение и без нужда от охлаждане.

Технически данни

Свързването става по същия начин както при LM78xx. Тук обаче задължително трябва да се постави кондензатор на изхода. Входният кондензатор може да бъде и по-малък (22-47uF) при добре изгладено входно напрежение.

По заявка модулът може да бъде изработен с рейка за хоризонтален монтаж на модула – модел НМ7812-90А.Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка