ВАЖНО!!! Времезадаващата верига е аналогова с електролитен кондензатор, който може да е с влошени параметри при дълго съхранение на склад. Ако времето е твърде дълго или релето изобщо не изключва - оставете го включено за поне 12 часа.

Предназначение: Функцията на релето е: включване след команда на електромагнитно реле и след изтичане на зададеното време – изключване на релето. Състоянието се запазва, независимо че има захранване 12VDC.

Технически данни

- Захранване: (10-15)VDC

- Времезакъснение: 20s - 20min (суфикс 'А'), 5s - 5min (суфикс 'B'), 1min - 30min (суфикс 'C'),

- Комутиран ток:

РВ16-1: 5A/220VAC, 5A/30VDC

РВ16-2: 20A/14VDC за N.O.; 10А/14VDC за N.C.

- Начини на запускане:

I) с бутон „Start 1“ (т. 5 към „-“);

II) с включване на захранването (поставен джъмпер K1). Може да се използва и през нормално затворен бутон "Start 2"

Забележка: За пуск тип II е необходим стабилизиран захранващ източник!

- В кутия HM5 - 40x28x22

Описание: Схемата е на базата на интегрална схема таймер '555'. Контролният светодиод угасва с приключване на времето на закъснението.

Спирането на цикъла може да стане с бутон „Stop“ (т.4 към „-“).

Зададеният диапазон може да се намали пропорционално с намаляване на стойността на кондензатора 470uF(1000uF). Минималното време може да се промени с промяна на стойността на резистора 10k, свързан последователно на тримера.

Стартирането с бутона "Start 1" трябва да е с кратковременно натискане. Задържането на бутона не променя времето на релето (не се удължава). Ако бутона е задържан повече от времето на релето, то ще изключи след отпускането на бутона. Повторно запускане по време на вече стартирано отмерване на времето не води до неговото удължаване!

Свързване: Свързването на т. 6 зависи от модела: за РВ16-1 се използва т. 6.1, а за РВ16-2 – т. 6.2.

Вариант за двутактно реле: Реализира се с две релета РВ16, като първото се запуска по гореописаните начини, а второто (без поствен джъмпер) се задейства от изключването на първото. След този цикъл релетата остават неограничено време в изключено състояние. На второто реле се прави връзка от т. 5 до т.А на първото през кондезатор 4.7nF (10nF).

Вариант за тактово реле: Реализира се на същия принцип като двутактното реле, но с два кондензатора се прави кръстосано свързване между двете релета.

Вариант за замяна на бутона "Start 1" с ключ/контакт/рид-контакт (например за изключване на климатик при отворена врата) и функционалното време започва да тече от изключването на контакта; Вариант за рестартиране на времето при всяко натискане на бутона "Start 1". На C5 извода "+" трябва да се свърже към т. 5 през последователен резистор 10-47R и диод с катод към т. 5.Сехма на свързване
Схема на свързване