Предназначение: За захранване на постояннотокови товари с импулсно регулиране (ШИМ). Силовият елемент е MOSFET транзистор.

Технически данни

- Захранване: 10-15VDC за PWM5-12/10; 24VDC за PWM5-24/10;

- Диапазон на регулиране на ШИМ: <5 - >95%

- Максимален ток: 10А

- Работна честота: 5kHz - Размери 20х21мм

Описание: Регулирането става с промяна на стойността на потенциометър 10kOм(+-10%) и интегрална схема '555', свързани по начин, който запазва постоянна честотата.

При захранване с 24VDC на управляващата схема се подава 12VDC чрез ценер-диод.

Свързване: Задължително да се използват проводници с голямо сечение (0.75мм2) към т. 2 и 3. Да се запоят двустранно към платката. Захранването по „+“ на товара да става директно от източника (със силови кабели), а към платката може да се подаде „+“ през отделен, тънък проводник.

Устройството НЯМА защита срещу подаване на захранване в обрана посока!!! При дълги захранващи проводници да се постави голям кондензатор близо до платката.

Закрепването на регулатора става чрез потенциометъра. Необходимо е да се направи отвор ф7 на съответния панел/лицева плоча.

Забележка: Диодите на платката, паралелни на товара, са предназначени да неутрализират самоиндуцираните напреженови пикове от свързващите проводници към активен товар. При индуктивен товар е задължително поставянето в обратна посока, непосредствено върху товара, на външни диоди за "свободен ход" с подходяща мощност (напр. Шотки диоди MBR10100 или MBR20100)!!!