Описание

Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобила представлява компаратор, схема за ШИМ и два мощни MOSFET ключа (200W/74A) за директно управление на лампите.

Вход "+DIS" (черен) е за деактивиране на модула с +24V, например от габаритите.

След включване на контактния ключ "+24V" (кафяв) модулът включва лампите след като напрежението е над 26.4V и изтече времезакъснението (>5s).

След изключване на контактният ключ се задържат лампите включени още 10s за функцията "Follow Me Home". Тази функция може да се деактивира като се извади джъмпера.

Ако автомобилната инсталация няма отделни вериги за ляв/десен фар, то изходите 5 могат да се свържат паралелно.

Намаляването на напрежението върху лампите (обикновено дългите светлини) чрез ШИМ става с тример потенциометър. Препоръчителен диапазон е (20%-50%). Фабричното задание е 20%.

Размер на кутията: 40x28x22мм (НМ5)

Допустима изходна мощност: 140W (2x70W). В устройството няма защита от късо в силовата верига!

Консумация при изключен контактен ключ: <15mA

 

4

+12VPower (силов за захр. на лампите)

червен

5

+Лампи (L/R)

ж.зелен/жълт

1

+12V след контактния ключ

кафяв

2

-12V

син

3

+DIS

черен

 

Фиг. 1 Монтажна схема
Принципна схема