Описание

Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобила представлява компаратор, схема за ШИМ и два мощни MOSFET ключа (200W/74A) за директно управление на лампите. Вход "-DIS" (6) е за деактивиране на модула от ключа за светлините (положение "фарове) при автомобили с управление "по минус".

Вход "-DIS" (бял) е за деактивиране на модула от ключа за светлините (положение "фарове") при автомобили с управление "по минус". Вход "+DIS" (черен) е за деактивиране с +12V, например от габаритите.

След включване на контактния ключ "+12V" (кафяв) модулът включва лампите след като напрежението е над 13.2V и изтече времезакъснението (>5s). След изключване на контактният ключ се задържат лампите включени още 13s за функцията "Follow Me Home". Функцията може да се деактивира с премахване на джъмпера, който е изведен на кутията.

Ако автомобилната инсталация няма отделни вериги за ляв/десен фар, то изходите 5 могат да се свържат паралелно.

Намаляването на напрежението върху лампите (обикновено дългите светлини) чрез ШИМ става с тример потенциометър. Препоръчителен диапазон е (20%-50%). Фабричното задание е 20%.

Размер на кутията: 40x28x22мм (НМ5)

Допустима изходна мощност: 120W (2x60W). В устройството няма защита от късо в силовата верига!

Консумация при изключен контактен ключ: <15mA

ВАЖНО!!! За правилното функциониране на устройството е необходимо при изключване на контактния ключ, напрежението на вход 1 да спада под 2.5VDC.

4

+12VPower (силов за захр. на лампите)

червен

5

+Лампи (L/R)

ж.зелен/жълт

1

+12V след контактния ключ

кафяв

2

-12V

син

3

+DIS

черен

6

-DIS

бял

 

Фиг. 1 Монтажна схема
Принципна схема