Предназначение: За плавно фазово регулиране напрежението върху променливотокови товари с индуктивен характер – асинхронни ел. двигатели с екранирани полюси (вентилатори), трансформатори, както и за активни товар: лампи, нагреватели, колекторни ел. двигатели и др.

Технически данни

- Захранване: 220VАC

- Максимален ток нsа товара: 12А

- Симистор с изолиран корпус

- Диапазон на регулиране: <10V до >210VAC

- Размери на платката: 21х22мм

Описание: Схемата представлява симисторен фазов регулатор с управляващ прибор „Симетричен еднопреходен транзистор“, реализиран по еквивалентна схема.

За регулиране на ниски напрежения резистор R1=100kОm трябва да се намали съответно 12VAC-750Om; 24VAC-1kOm; 36VAC-2.2kOm; 48VAC-4.7kOm.

Вградената RC група (паралелно на товара) ограничава пиковите напрежения и компенсира частично индуктивния характер на товара. За регулиране на напрежението към първичната намотка в трансформатор (респ. и във вторичната) е необходим и постоянен активен товар във вторичната намотка от поне 100мА.

За използване на устройството с по-голям товарен ток може да се закупи допълнително охлаждащ радиатор:
Модел Разс. мощност Цена

Тип "R04A"
45x25x14
4W 0.70лв

Тип "R15A"
50x60x23
15W 2.10лв

 


Схема на свързване при различни типове товари