Описание

Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобила представлява компаратор, схема за ШИМ и два мощни MOSFET ключа (200W/74A) за директно управление на лампите.

Отличава се от по-стария модел ДСТ 12-Ш-5 по това, че не изисква свързване към +12В след контактния ключ (и няма функцията FollowMeHome)! Светлините се включват след като напрежението на акумулатора стане над 13.4V (кафяв проводник). След спиране на двигателя, напрежението спада плавно, като при подминаване на 12.9V става изключване.

Модулът се свързва директно към акумулатора чрез кафявия и синия проводник и остават постоянно включени! Не е допустимо вход 1 (кафяв) да се свързва след контактния ключ, тъй-като лампите няма да угасват.

Вход "-DIS" (бял) е за деактивиране на модула от ключа за светлините (положение "фарове") при автомобили с управление "по минус". Вход "+DIS" (черен) е за деактивиране с +12V, например от габаритите.

Ако автомобилната инсталация няма отделни вериги за ляв/десен фар, то изходите 5 могат да се свържат паралелно.

Намаляването на напрежението върху лампите (обикновено дългите светлини) чрез ШИМ става с тример потенциометър. Препоръчителен диапазон е (20%-50%). Фабричното задание е 20%.

Размер на кутията: 40x28x22мм (НМ5)

Допустима изходна мощност: 120W (2x60W). В устройството няма защита от късо в силовата верига!

Консумация при изключен контактен ключ: <15mA

4

+12VPower (силов за захр. на лампите)

червен

5

+Лампи (L/R)

ж.зелен/жълт

1

+12V АКБ

кафяв

2

-12V АКБ

син

3

+DIS

черен

6

-DIS

бял

 

Фиг. 1 Монтажна схема
Принципна схема