Според изискванията на фирма "Microchip" за да се класифицира един програматор за PIC микроконтролери като "производствен", той трябва да може да прави проверка за коректността на записа в целия работен обхват на захранващото напрежение (най-често от 3 до 5.5V). Предлаганият от нас "Универсален програматор" (набор No.148) няма такива възможности и за това се определя като "прототипен".
    Фирма "НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" разработи еквивалентен модул, на този, който се предлага към известният програматор ProPic 2 - ProPic 2 Gold. С негова помощ можете да превърнете "Универсален програматор" в "производствен".
    За генерирането на вариращо захранващо напрежение се използва микроконтролер PIC12C508(9)A, програмиран с разработена от нас програма. Полученото на изхода му (извод 7) напрежение с променлив коефициент на запълване се изправя от веригата R2/C3 и се подава на постояннотоковия усилвател с U2A. Вторият операционен усилвател U2B е свързан като повторител на напрежение и играе ролята на изходен буфер. На извода му 7 се получава променящото се постоянно напрежение за захранване на програмирания микроконтролер (VCCvar).
    Управляващите сигнали към модула постъпват от персоналния компютър на входа "8 (LPT pin)" (това е и номера на извода на 25-пиновия куплунг за паралелния порт). Стандартно се предлагат кабели с 10 жила, който ще е достатъчен за връзката на програматора (и допълнителния модул) с компютъра. Може да се ползва и лентов кабел.
    Останалите точки "VCC", "+13V", "GND", "VCCvar" трябва да се свържат към основната платка с къси проводници. На платката на програматора с номер 0231_1 тези точки са означени на чертежа. Единствено трябва да се прекъсне пистата, която свързва емитера на VT4 към точката Vcc (мястото е означено с кръстче). На по-стария модел (0231) тези точки не са означени и проводниците от модула трябва да се запоят от страната на пистите към съответните елементи: "VCC" - към краче 14 на U2; "+13V" - извода на R7 към C4; "GND" - към точка "GND"; "VCCvar" - към емитера на VT4. Връзките на емитера на VT4 към краче 14 на U2 и общата точка на R12 и R5 трябва да се прекъснат, като пистата между извод 14 и общата точка на R12 и R5 се възстановява с мостче!
    Модулът "ProPic2 Gold" може да се монтира под платката с цоклите за програмиране в кутия тип B3 56x83x22 (с преграда).
    С тримера RP се настройва при зададено от софтуера ниво от 5V, напрежението в т. VCCvar също да бъде 5V.
    Кондензаторите C2 и C3 се запояват в легнало положение.
    За да използвате "производствения" програматор ще Ви е необходим софтуера, който се предлага с оригиналната разработка (www.propic2.com).
    Повече информация по работата с този софтуер ще намерите на сайта ни в Интернет: http://neomontana.dir.bg.
    
    

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0303 - 1 бр.
2. U1 Микроконтролер PIC12C508 - програмиран - 1 бр.
3. U2 Интегрална схема LM358 - 1 бр.
4. C1 Кондензатор 100nF - 1 бр.
5. C2, C3 Кондензатор 10µF - 2 бр.
6. R1 Резистор 1kΩ - 1 бр.
7. R2 Резистор (10÷22)kΩ - 1 бр.
8. R3 Резистор 4.7kΩ - 1 бр.
9. RP Тример 10кΩ / 6mm - 1 бр.
10. Цокъл 8 pin - 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка