Този излъчвател, работещ с набор No.144, изработва импулси с коефициент на запълване около 0.4, честота 38kHz и е изграден от компаратора 311 с товар в емитера на изходния му транзистор (извод 1). Честотата зависи основно от C1 и R3.
    Излъчваният светлинен поток може да се увеличи, като се поставят два светодиода последователно: общата им връзка е извън платката, резистора R7 се намалява два пъти до 4.7Ω.
    R7 може да се състои от два последователно свързани резистора (разположени вертикално).
    Честотата 38kHz се задава с точност ±0.5kHz чрез R3 (един или два последователно свързани резистори) с помощта на честотомер, осцилоскоп или опитно чрез фотоприемника при слаба оптична връзка.
    
    

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0006 - 1 бр.
2. U1 Интегрална схема 311 - 1 бр.
3. VT1 Транзистор BC337 - 1 бр.
4. VD1 Инфрачервен светодиод - 1 бр.
5. C1 Кондензатор 4.7nF - 1 бр.
6. C2 Кондензатор 100nF - 1 бр.
7. R1 Резистор 10kΩ - 1 бр.
8. R2 Резистор 100kΩ - 1 бр.
9. R3 Резистор (20÷30)kΩ - 1 бр.
10. R4 Резистор (1÷2)kΩ - 1 бр.
11. R5 Резистор (82÷120)Ω - 1 бр.
12. R6 Резистор 300(330)kΩ - 1 бр.
13. R7 Резистор 10Ω - 1 бр.
или (4.7Ω + 4.7Ω) - 2 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка