Предназначение: Предназначението на този регулатор е захранване на постояннотокови товари: лампи, универсални колекторни двигатели, високомоментни ел. двигатели, нагреватели, електрохимични процеси, разлагане на вода за „Браун газ“. Импулсното регулиране (ШИМ) се реализира в широк диапазон с използване на мощни MOSFET транзистори.

Технически данни

-Захранване: 11-40VDC

- Диапазон на регулиране на ШИМ: 5 - 95%

- Максимален ток: 40А

- Работна честота: 4kHz (непрекъснат ШИМ при ел. двигател)

- Обратен диод на изхода: Шотки 10А/100V

- MOSFET транзистори 4 x 80А/55V

- Защита от претоварване (за 40Z) с изключване при импулс над 200mV от външен шунт (не е включен в окомплектовката)

Описание: Съдържа таймер 555, транзисторен драйвер и 4 паралелни MOSFET ключа. Задаващият външен (не е включен в комплекта) потенциометър 10k към изводи 5,6 и 7 и паралелният му резистор 22к (между 5 и 6) позволяват сравнително постоянна честота в целия диапазон на регулиране (резисторът 22k не е задължителен). В PWM-40Z има допълнителен компаратор, който следи пада в шунта и при импулс над 200mV изключва ШИМ-а.

Свързване: Използват се задължително проводници с голямо сечение (2.5мм2) за силовите връзки към т. 3.1 и 3.2 за входния минус и т.2.1/2.2 към товара. Захранващият "+" на Uвх. да бъде директно към товара. Силовите проводници да се запоят двустранно на платката.

Диодът VD5 предпазва транзисторните ключове от сaмоиндуктираните пикови напрежения от индуктивностите на проводниците и товара.

Чрез отвор ф7 на капака на кутията може да се монтира потенциометъра.

Голата платка може да се притисне към радиатор с изолационни втулки при необходимост от допълнително охлаждане. Окончателно капакът на кутията може да се залепи със секундно лепило.

Други възможности:

- За промяна на честотата на ШИМ (включително и за 42.8kHz) се променя стойността а C6 (22nF). Ако паралелно на C6 (изводи 9 и 3) се свърже галетен превключвател с поредица от кондезатори се получава тестово устройство за импулси с регулируема дължина при различни честоти.

- За работа с 48V трябва C1 да бъде 470uF, C2=100nF/100V, VT1=BD139(137),R1=10k, MOSFET=TRF3207Z/URFS4310Z.

- За работа с по-високи напрежения трябва да се подаде външно +12V спрямо т. 3 и да се премахнат VT1 и VD1.

- При връзка между т. 4 и 3 се реализира функция "Stop"

*** ВАЖНО! При индуктивен товар е задължително поставянето в обратна посока, непосредствено върху товара, на външен Шотки диод за "свободен ход" с ток, съответсващ на товара!
    Устройството няма защита от свързване на захранващото напрежение в обратна посока. Няма и защита от късо съединение на изхода!Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Печатна платка
Печатна платка
Печатна платка