Описание: Това променливотоково реле включва товара при запускане и го задържа включен до изтичане на зададеното време; отчитането на времето става от момента на премахване на запускащия сигнал. Товарът е асинхронен двигател с екранирани полюси, използвани в малки битови вентилатори до 30W.

При монтаж към вече изградена ел. инсталация на вентилатор с ключ се използва фотодатчикът за запускане на релето. Той трябва да се насочи в посока към осветителните тела на помещението. Разстоянието на задействане зависи от типа на осветлението: най-добре е с лампа с нажежаема жичка, а най-малка чуствителност има при LED лампи със студена (6000K) светлина. В този случай, входът за запускане "Т" не се използва, а ключът от инсталацията за пускане на вентилатора трябва да стои постоянно включен.

Запускането с вход „T” е най-практично да стане от фазата за осветлението. Към релето трябва да се осигури и постоянна връзка към фазовия проводник L (това може да стане през стандартната ел. инстлация с ключ, който до остане постоянно включен, но е необходимо до вентилатора да има и изтеглен кабел за фазата от осветлението).

Възможен и трети вариант на запускане с бутон, свързан паралелно на фотодатчика (или вместо него).

ВНИМАНИЕ! Опасност от напрежение 220VAC при работа с устройството.

Забелжка: Времезакъснението може да се увеличи с увеличаване на стойността на резистора с цветен код (47kOm).

 


Фиг. 1 Означение на изводитеФиг. 2 Схеми на свързване към ел. инсталация