Предназначение: За зареждане на 12V оловни акумулатори – самостоятелно или в буферен режим.

Действие: Модулът представлява импулсен преобразувател на напрежение (SMPS) с падаща изходна характеристика; например:

Uout(V)

13,8

13,7

13,6

13,3

12,7

11,8

10,5

9,0

Iout(A)

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,7

3,0

При включен консуматор към АКБ то общият ток е сума от зарядния и товарния. При претоварване (над 3.5А) се задейства електронна защита, която следи товарния ток и възстановява нормалната работа при спадането му.

 


Фиг. 1 Схема на свързване