Предназначение: За захранване чрез импулсно регулиране (ШИМ) на постояннотокови товари – лампи, ел. двигатели, нагреватели. Този модел е с потенциометър за закрепване към панел и е без кутия.

Технически данни

- Захранване: 10-40VDC
- Максимален ток: 20A
- Работна честота: 5kHz - MOSFET 80А/55V, Rds=8mOm
- Диапазон на регулиране на ШИМ: <5 - >95%
- Размери на платката 25х26

Описание: Регулирането става с потенциометър към таймер 555, свързан по начин, запазващ честотата постоянна. Честотата може да се промени чрез кондензатора към краче 2 и 6: 100nF-1kHz, 22nF-5kHz, 10nF-10kHz, 4.7nF-20kHz, 2.2nF-42kHz.

Товарният ток може да се увеличи значително чрез допълнително охлаждане със съответния радиатор.


Свързване:
Силовете проводници към вход 2 и 3 да са с голямо сечение – до 2.5мм2 и да се запоят към платката двустранно. Устройството няма защита от късо на изхода и от обратно включване на захранването!

Забележка: *Диодите на платката (VD6), паралелни на товара, са предназначени да неутрализират самоиндуцираните напреженови пикове от свързващите проводници към активен товар. При индуктивен товар е задължително поставянето в обратна посока, непосредствено върху товара, на външни диоди за "свободен ход" с подходяща мощност (напр. Шотки диоди MBR10100 или MBR20100)!!!
   Мостчето М е изпълнено с джъмпер и може да се замени с външен ключ за включване/изключване на регулатора (не е допустимо за включване/изключване да се прекъсва външно само вход 1).

 


Фиг. 1 Схема на свързване