Основни технически параметри:

Описание: Цикличното реле е изградено с LM555 и две независими вериги за зареждане и разреждане на кондезатора с отделни тримери.
   С помощта на джъмперите М1 и М2 се задават диапазоните на времето: I - без поставени джъмпери, II – само с М1, III – само с М2. Тример „А“ определя работното (включено реле) време, а „B” - паузата. Времето се увеличава с въртене на тримера обратно на часовниковата стрелка.
   Към изводите „STOP” може да се свърже външен бутон или ключ за спиране на релето.
   При включване на захранването цикълът започва с работен ход (релето включва), който е по-дълъг от следващите. След STOP също се започва с работен ход, но разликата е по-малка.
   С поставяне на мостче М3 се подава захранващото напрежение +12V към средния извод на контакта на релето, което улеснява външните връзки при работа с товар на 12VDC.

Релето за време може да се постави в кутии НМ4-1 и НМ3.

 


Фиг. 1 Схема на изводите