Този по-икономичен вариант на набор “Бягащи светлини 3” Ви предлагаме, тъй като често различни светлинни конфигурации могат да се осъществят и с по-малко на брой светодиоди - в случая 12 на канал вместо 250. Могат да се реализират два варианта на "бягане" на светлините: 1-2-3-2-1 и 1-2-3-4-1-2-3-4. Използваната инт. схема /като дешифратор/ К155ЛА12 има изходи, позволяващи товар 60мА в състояние "0".
    Стабилизираният изправител с VD1 и VT1 /фиг.1/ осигурява необходимото ТТЛ захранване, подадено чрез филтъра R3, C1. Диодът VД2 е блокиращ. Мултивибраторът, изграден от половината инт. схема D1, генерира импулси, като честотата им може да се уточнява с тримерa RP1. Неинвертиращият изход /6/ на мултивибратора, след диференциране, се подава на делителя на честота-тригер, образуван от втората половина на D1. Тригерът променя състоянието си при всяка смяна от високо ниво към ниско ниво на изхода /6/ на D1. На входа на дешифратора D2 се подават четири сигнала: два от мултивибратора (неинвертиран от изход /6/ на D1 и инвертиран от изход /З/ на D1) и два от делителя на честота (неинвертиран от изход /11/ на D1 и инвертиран от изход /8/ на D1), по такъв начин, че високо ниво получават само два входа от четирите елементи на D2. На четирите изходи на D2 се получават последователно 4 сигнала с ниско ниво и с честота, определена от мултивибратора.
    За реализиране на ефекта "1-2-3-2-1" светодиодите се свързват по вариант “Б” на фиг. 1, като при това средния светодиод 2 се включва два пъти по-често - от изход /8/ и от изход /11/ на D2.
    Резисторът R6 определя тока през светодиодните групи /около 10 мА/. Всеки канал може да управлява 6 такива групи, но всяка група трябва да има свой резистор R6, свързан към емитера на VT1.
    Схемата от фиг.1 може да се захрани и с пo-ниско напрежение от посоченото, но трябва да се намали стойността на R2, a R1 да се махне.
    Преди монтажа на D2 да се постави мостчето М от фиг.2.
    Предложеното схемно решение дава възможност и за управление на симистори и тиристори в ключове за лампи с напрежение 220V.

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 9607 1 бр.
2. D1 Инт. схема К155ЛА3 /К531ЛА3/ 1 бр.
3. D2 Инт. схема К155ЛА12 1 бр.
4. VT1 Транзистор 2Т9135 1 бр.
5. VT2 Транзистор 2Т3168 /ВС172/ 1 бр.
6. VД1 Ценер-диод 5,1V 1 бр.
7. VД2 Диод 1N4001 1 бр.
8. С1 Кондензатор 47µF 1 бр.
9. С2 Кондензатор 10 (4,7)µF 1 бр.
10. С3, С4 Кондензатор 220pF 2 бр.
11. RP1 Тример ДК2 47 (100)kΩ 1 бр.
12. R1 Резистор 0,5 W 22Ω 1 бр.
13. R2 Резистор 620Ω 1 бр.
14. R3 Резистор 10 (22)Ω 1 бр.
15. R4 Резистор 10kΩ 1 бр.
16. R5 Резистор (22 ÷47)kΩ 1 бр.
17. R6 Резистор 100Ω 6 бр.
18. R7, R8 Резистор 22кΩ 2 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка