Основни технически параметри:

Описание: Това реле за време е предназначено за отлагане (отместване във времето) на запускащ напреженов импулс +12VDC на клема S. Забавянето на включването се определя с тример RP1, а джъмпера J1 избира обхват A или Б (поставен джъмпер). Времето на включено състояние на релето се задава с тримера RP2 и се индицира със светодиода. Релето може да се изключи ръчно с външен бутон между изводите ST/TS.
    След изтичане на работния цикъл (забавяне/работа на релето), релето остава в режим на очакване на ново запускане неопределено дълго време.
    Релето позволява модификация за запускане с 24VDC.
    
    Забележка: Времето на диапазон Б може да се увеличи с кондензатора C3 (напр. 10uF го увеличава около 10 пъти). Препоръчително е да е танталов.
    Времето на отлагне започва да се отмерва от момента на "изчезване" на запускащия импусл; поради това не е допустимо на входът "S" да се задържа постоянно напрежение.

 


Фиг. 1 Схема на изводите