На приятелите на техниката предоставяме възможността за реализиране на оригинална схема за двуполупериодно фазово регулиране на напрежение. За основа на схемата служи предложения от нас през 1989г. полупроводников прибор под името "Симетричен еднопреходен транзистор", предназначен главно като управляващ елемент на симистори. За разлика от така наречените "диаци", този прибор има ниско напрежение при отпушено състояние.
   В регулатора, като "Симетричен еднопреходен транзистор"е използван неговия транзисторен еквивалент, тъй като специализираната полупроводникова структура не се произвежда никъде.
   Предназначението на този компактен регулатор е плавно управление на напрежението на електродвигатели, нагреватели, лампи и др.
   "RC" групата е за защита н а симистора от пренапрежения при комутиране на индуктивен товар. Може да се махне при активен товар.
   Управлението на двигатели не изисква мерки против радиосмущения, но в битовите прибори и електоринструментис колекторни универсални двигатели има вградени противосмутителни филтри, в които обикновено има паралелен кондензатор на двигателя и поради това отпушването на семистора е съпроводено с токови импулси със стръмен фронт. В резултата на това в мрежата се разпространяват значителни неотстраними смущения.
   Горният ефект (дефект) се премахва най-лесно с отстраняването на филтъра. Другият начин е да се вгради регулатора между възбудителната намотка и съответната и четка. Третият начин (при активен товар) е като се въведе последователно на товара дросел - тороидален или навити върху феритна пръчка с Ф8 или 10мм до 200 навивки от проводник ПЕЛ (отрязването на необходимата дължина на ферита става чрез счупване след очертаване със стъклорез или твърдосплавна пластина). Плътността на тока е 3÷ 4 A/mm2.
   Потенциометъра RP трябва да има стойност 100к, 47к, 22к, в зависимост от С1.
   Управляваната мощност на товара зависи от използвания симистор. При по-малки мощности върху него може да се постави охладителна плочка. За пълно натоварване на симистора цялата платка трябва да се монтира върху съответен радиатор. За целта между отворите на платката и симистора да се постави дистанционна метална втулка с дължина 7мм, през която да мине стягащ винт М3. Кондензаторът С2 да е в легнало положение.
   Когато симистора има метален корпус с винт и гайка, платката се монтира със съединителни проводници към изводите му.
    Допълнение: Поради проявения интерес към регулиране на ниски променливи напрежения 50 Hz, предлагаме ново оразмеряване на ел.схеми. Тук проличава предимството на “симетричния еднопреходен транзистор”, като пусков прибор спрямо класическия диак (с напрежение при отпушено състояние 32V).
    Стойността на резистор R1 за U=24V трябва да стане 1kΩ/0.25W. Задаващият потенциометър при кондензатор 100nF може да бъде и 47kΩ. Препоръчително е свързването на ограничителен резистор 220Ω при 24V (680 Ω или 780 Ω при 220V) последователно на потенциометъра.
    За регулиране на напрежение 48V: R1=4,7 kΩ/0.25W;
     36V: R1=2,2 kΩ/0,25W.
    При регулатори за 220V, R1 може да се намали до 47kΩ и така да се разшири диапазона на регулиране. Това може да стане, като от страната на пистите се постави още един резистор 100 kΩ/0,25W, паралелно на другия резистор 100kΩ.
    
    
СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 9901 - 1 бр.
2.Th Симистор: - 1 бр.
  4А - ВТ136  
  5А - Е05А40  
  8А - ВТ137 (Е08А40)  
  10А - КТ784 /мет. корпус/  
  12А - ВТ138 (Е12А40)  
  16А - ВТ139 (Е16А40)  
3. VD1, VD2 Ценеров диод 6,2V - 2 бр.
4. VT1, VT4 Транзистор 2Т3168 (2Т3511, 2Т3604) - 2 бр.
5. VT2, VT3 Транзистор 2Т3308 (2Т3309) - 2 бр.
6. С1 Кондензатор 100n, 150n, 220n - 1 бр.
7. С2 Кондензатор КМПТ 400V 33nF - 1 бр.
8. R1 Резистор РПМ 0,25W 100kΩ - 1 бр.
9. R2 Резистор РПМ 1kΩ - 1 бр.
10. R3 Резистор РПМ 6,8kΩ - 1 бр.
11. R4 Резистор РПМ 220(200)Ω - 1 бр.
12. R5 Резистор РПМ 100 (120,82)Ω - 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка