С тази разработка Ви предлагаме устройство за двуполупериодно регулиране силата на светене на лампи с мощност 200W, като включването е съпроводено с плавно нарастване на напрежението, което отстранява токовият удар при пускането на студената лампа (ток над 10 пъти по-голям от номиналния). Този регулатор може да се командва от външен потенциометър (или тример) 100kΩ. При монтиране на платката в инсталационната разклонителна кутия, към лампата на мястото на резистор R8 (фиг.1) може да се постави мостче, като се получава максималното напрежение с плавно нарастване. Ако помещението допуска по-слабо осветление, на мястото на R8 може да се запои съответен резистор за намаляване на напрежението към лампата (например 5,1kΩ за 10%, 12kΩ за 20%).
    Дроселът, навит с проводник ПЕЛ (0,5÷0,8)mm и кондензаторът С1 представляват филтър против разпространяване на смущения в мрежата.
    Тиристорният ключ, с транзисторна пускова схема, работи с пулсиращо положително напрежение от изправителя “Грец". Фазовоуправляващата група е от СЗ, VT1 и R8. VT1 представлява променлив с времето резистор, като в изходно положение има максимална стойност. След зареждане на С2 през R6 от положителните импулси върху тиристора (до момента на отпушването му през всяка полусинусоида) VT1 има най-малко изходно съпротивление. След изключване на инсталационния ключ, С2 се разрежда до изходно състояние през нискоомната верига R7, Д5 и останалата част от схемата.
    Резисторите, преди вертикалното им монтиране, трябва да се подготвят, като изводите към платката се почистят от боята. Резисторът R7 и диодът Д5 се съединяват последователно със спойка извън платката и се запояват също вертикално.

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 9701 1 бр.
2. VT1 Транзистор 2Т3604 (2Т3168, 2T3512) 1 бр.
3. VT2, VT3 Транзистор 2Т3308 2 бр.
4. Тh Тиристор КТ201/400 1 бр.
5. VД1÷VД4 Диод 1N4005 4 бр.
6. VД5 Диод 1N4148 1 бр.
7. С1 Кондензатор МПТ 33nF/400V 1 бр.
8. С2 Кондензатор 100µF/10V 1 бр.
9. С3 Кондензатор 47nF 1 бр.
10. R1 Резистор 100 (120)kΩ 1 бр.
11. R2 Резистор 1kΩ 1 бр.
12. R3 Резистор 6,8kΩ 1 бр.
13. R4 Резистор 200Ω 1 бр.
14. R5 Резистор 470kΩ 1 бр.
15. R6 Резистор 100kΩ 1 бр.
16. R7 Резистор (20÷27)kΩ 1 бр.
17. R8 Резистор 4,7 (5,1)kΩ; 15kΩ 2 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка