С този набор може да се реши въпроса, който си задават много любители на електрониката, и то по много достъпен начин. Състои се от колекторен електродвигател и електронна схема, следяща тока и реализираща регулиране с ШИМ. Така на празен ход двигателят получава напрежение около 1/2 от максималното и колкото повече се натоварва, толкова по-високо става напрежението. Оборотите не само се запазват, но може и да се увеличат, расте и въртящият момент. След механическото разтоварване следва и автоматично и електрическото и по този начин се осъществява един режим, щадящ двигателя.
    Електрическата схема от фиг.1 е изградена от интегрална схема - два чакащи мултивибратора, като първият изработва къси пускови импулси /работи като генериращ мултивибратор, изход (4) е свързан с входа (2) с честотата, определена от СЗ и R7. Тези импулси от изход (4) задействат втората половина (вход /10/) и на правия изход /5/ се получават правоъгълни импулси с дължина, определена от R4, R5, С4, VT1. Ключовият транзистор (схема Дарлингтон с VT2 и VT3) предава тези “1”-ци към двигателя. Диодът VD2 е "диод за свободен ход".
    Сигналният резистор R6 участва в своеобразен мост, в диагонала на който е включен VT1 и паралелният резистор R5. При повишаване на натоварването (тока) падът върху R6 започва да запушва VT1 и по този начин се увеличава времеконстантата на RC верига на втория чакащ мултивибратор, а оттам и коефициента на запълване.
    Входното захранване може да бъде изправено напрежение над 12V. Схемата от фиг.1 е оразмерена за около 16V. Тъй като токът в двигателя може да надхвърли 1,5А, трябва токоизправителят да бъде, например "схема Грец" В2М1-3 с филтриращ кондензатор 470µF. Захранващо напрежение, по-високо от 20V, ще претоварва комутационният апарат на двигателя.
    При работа на празен ход, тримерът RP1 се нагласява така, че минималното напрежение и при по-малко натоварване да започва да се повишава. Кондензаторът С2 въвежда инерционност на системата.
    Честотата на пусковите импулси е от 500 до 10000Hz и е независима и постоянна.
    Устройството може да се монтира в пластмасова тръба или в алуминиев флакон от малък дезодорант. Свредлата от 0,8 до 3mm може да се захващат по различни начини в зависимост от възможностите Ви за металообработка. За по-нетърпеливите предлагаме един по-достъпен начин за закрепване на свредла 0,8÷1mm чрез пластмасова тръбичка от празен пълнител на химикалка. След избутване на сачмата и измиване, металният накрайник се разпробива с неподвижно захванато съответното свредло, а после свредлото се запоява или залепва с "Каноконлит" към накрайника.
    В устройството може да се монтира маломощен бутон "СТОП" в точки "З" и "4" от фиг.1. При oкъсяване с бутона на R5 се постига минимален коефициент на запълване, независимо от големината на натоварването.
    Кондензаторът С6 се запоява непосредствено върху изводите на двигателя, който се включва с такава полярност, че посоката на въртене да бъде по посоката на часовниковата стрелка. Транзисторът VT3 не се нуждае от радиатор, тъй като работи в ключов режим.
    Преди монтажа на интегралната схема да се постави мостчето М.
    Трансформаторът в токоизправителя трябва да дава напрежение около 13,5÷14V за =16V (изправено) и е желателно при максимално натоварване на двигателя това напрежение да не спада значително.

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 9804 1 бр.
2. D Интегрална схема 74123/К155АГ3/ 1 бр.
3. VT1 Транзистор 2Т3308 1 бр.
4. VT2 Транзистор 2Т3167 1 бр.
5. VT3 Транзистор 2Т7233 1 бр.
6. VD1 Диод ценер 4,7V 1 бр.
7. VD2 Диод 2Д2402 1 бр.
8. С1 Кондензатор 100nF 1 бр.
9. С2 Кондензатор 0,47µF 1 бр.
10. С3 Кондензатор 100nF, 150nF, 220nF, 470nF 1 бр.
11. С4 Кондензатор 470nF 1 бр.
12. С5 Кондензатор 100µF/25V (220µF/16V) 1 бр.
13. С6 Кондензатор 2,2nF 1 бр.
14. RP1 Тример ДК1, 47kΩ 1 бр.
15. R1 Резистор 0.5W, 330Ω 1 бр.
16. R2 Резистор 6,8 (6,2) kΩ 1 бр.
17. R3 Резистор (82÷150)kΩ
18. R4 Резистор 15kΩ 1 бр.
19. R5 Резистор (33÷43)kΩ 1 бр.
20. R6 Резистор 1Ω 1 бр.
21. R7 Резистор 51kΩ, 36kΩ, 22kΩ, 10kΩ 1 бр.
22. R8 Резистор 4,7kΩ 1 бр.
23. R9 Резистор 43kΩ 1 бр.
24. Цокъл 16 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка