Релето за време представлява тиристорен ключ, управляващ бобината на електромагнитно реле и пускова схема - еквивалентна на еднопреходен транзистор.
    Началото на процеса е включването на захранващото напрежение. Времето на закъснение се определя от времеконстантата на веригата: бобината на релето, тримера RP, R1 и C1. След зареждане на C1 до напрежение, зададено с делителя R2 и R4 става лавинообразно отпушване на VT1 и VT2, изпразване на C1 върху R3, а от там отпушване на VTh през R5. Схемата остава в това състовние, докато не се прекъсне захранващото напрежение. След сработване на релето, напрежението върху кондензатора С1 се нулира през диода VD2. Светодиодът свети само през времето на закъснението.
    Минималното време на закъснение зависи от R1 и е около 10sec при C1=470µF. При C1=100µF закъснението е в обхвата 3-150s. Времезакъснението от 10min може да се увеличи двойно, ако RP стане 1MΩ или C1=1000µF.
    Консумацията на схемата е около 2-3мА (без релето).
    Релето има бобина за 12V или 24V, контактна система 12A/28VDC, 12А/125VAC (за автомобил); по заявка: реле с контакти за 7A/250VAC, 7A/30VDC.
    Забележка: При използване на релето като DRL (реле за дневни светлини) е препоръчително минусът на релето (извод 4) да се свързва към плюс на габаритните светлини. По този начин се осъществява "деактивиране" на релето при включване на фарове/габарити. Тъй-като токът през лампите в автомобили в моментът на пускане надвишава десетократно номиналния е необходимо да се използва междинно реле за 40A, което да комутира лампите.

СЪДЪРЖAНИЕ
    12V 24V
1. Печатна платка 1220 - 1 бр. - 1 бр.
2. VT1 Транзистор SMD PNP (5C) - 1 бр. - 1 бр.
3. VT2 Транзистор SMD NPN (6C) - 1 бр. - 1 бр.
4. VTh Тиристор 400V/0.8A - 1 бр. - 1 бр.
5. VD1, VD2 Диод 1N4007 - 2 бр. - 2 бр.
6. VD3 Светодиод SMD 1206 - 1 бр. - 1 бр.
7. P Реле 12A/28V, 12V - 1 бр.  
  Реле 12A/28V, 24V   - 1 бр.
8. C1 Кондензатор 470µF(100µF) - 1 бр. - 1 бр.
9. C2 Кондензатор C0805 10nF - 1 бр. - 1 бр.
10. C3 Кондензатор C0805 47nF - 1 бр. - 1 бр.
11. RP Тример ДК1 470kΩ - 1 бр. - 1 бр.
12. R1 Резистор R0805 10kΩ - 1 бр. - 1 бр.
13. R2, R5 Резистор R1206 1kΩ - 2 бр. - 2 бр.
14. R3 Резистор R0805 470Ω - 1 бр. - 1 бр.
15. R4, R6 Резистор R0805 4.7kΩ - 2 бр. - 2 бр.
16. Кутия 40x28x22, полистирол - 1бр. САМО ЗА МОДУЛ!


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка