Този стабилизатор използва възможностите на специализираната интегрална схема LM317T, която има следните основни параметри:
    - входно напрежение: (3÷40)V;
    - изходно напрежение: (1.3÷37)V;
    - изходен ток: 1.5А;
    - ток на ограничение: 1.5÷4.5А при (Uизх - Uвх) < 15V;
     0.4A при (Uизх - Uвх) = 40V;
    - минимален ток на стабилизация: 10mA;
    - максимална разсейвана мощност: <20W (с радиатор);
    За използване на максималният ток трябва пада на напрежение върху интегралната схема да бъде по-малко, т.е. не може едновременно да има максимален ток и максимално напрежение.
    Вместо задаващият тример, може да се използва външен потенциометър или фиксирани резистори.
    Диодите VD5 и VD6 предпазват интегралната схема от влиянието на товара, когато той има реактивен характер.
    Когато има големи изисквания към пулсациите на изходното напржение трябва да се има предвид, че 1000µF за C1 определя изходен до 0.5А. За по-голям ток без пулсации е необходима стойност 2200µF. Стойността на C1 зависи правопропорционално от тока и обратнопропорционално от входното напрежение. Изправеното напреженеи върху C1 да не превишава 35V.
    Резисторите от типа РПМ с вертикален монтаж, да се почистят предварително от лаковото покритие върху изводите им.
    
    

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0106 - 1 бр.
2. U1 Интегрална схема LM317T - 1 бр.
3. VD1÷VD4 Диод >1.5А - 4 бр.
4. VD5, VD6 Диод 1N4002 - 2 бр.
5. C1 Кондензатор 1000µF/35V - 1 бр.
6. С2 Кондензатор 10µF/35V - 1 бр.
7. C3 Кондензатор 100nF/63V - 1 бр.
8. R1 Резистор 240Ω - 1 бр.
9. RP1 Тример 5кΩ - 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка