Релето за време представлява тиристорен ключ, електромагнитно реле и пускова схема - еквивалентна на еднопреходен транзистор.
    Времето на закъснение се определя от времеконстантата на веригата RP, R5 и C2. Запускането на схемата става с пускащ бутон, при което бобината на релeто P (12V) през нискоомното R1 получава захранващо напрежение и се включва нормално отвореният му контакт. Така товарът получава захранващо напрежение, а през VD2 се подава напрежение и на бобината, с което релето P самозадържа.
    След зареждане на C1 до напрежение, зададено с делителя R2 и R3, лавинообразно се отпушват VT1 и VT2, C2 се разрежда върху R4 и през R6 тиристора VTh също се отпушва и шунтира бобината на P. Релето изключва товара; схемата се разпада и е готова за следващо пускане.
    Минималното време на закъснение се определя от R5 и е около 10sec.
    Времезакъснението може да се увеличи двойно, ако RP стане 1MΩ или C2 - 1000µF.
    Релето може да се замени с такова за 15A/14V и бобина 12V. Пусковият бутон трябва да издържа тока на бобината 30mA (при 400Ω) и не трябва да остава във включено състояние, тъй-като токът през R1 (при отпушване на VTh) ще остане дълго време много голям.

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0013 - 1 бр.
2. VT1 Транзистор 2Т3308А - 1 бр.
3. VT2 Транзистор 2Т3511А - 1 бр.
4. VTh Тиристор КТ508 (КТ501) - 1 бр.
5. VD1, VD2, VD3 Диод 2Д2401 (1N4001) - 3 бр.
6. C1 Кондензатор 10 (22) nF - 1 бр.
7. C2 Кондензатор 470µF/10V - 1 бр.
8. C3 Кондензатор 22 (10) nF - 1 бр.
9. RP Тример ДК1 470kΩ - 1 бр.
10. R1 Резистор 39 (47)Ω/0.25W - 1 бр.
11. R2 Резистор 470Ω - 1 бр.
12. R3 Резистор 2.2 (2.0)kΩ - 1 бр.
13. R4 Резистор 220 (200)Ω - 1 бр.
14. R5 Резистор 10kΩ - 1 бр.
15. R6 Резистор 1kΩ - 1 бр.
16. P Реле 833H-1C-C - 1 бр.
17. К Бутон ISOSTAT -1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка