Описание

Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобила представлява компаратор и междинно реле. Типичният начин на свързване е захранване на релето от +12V след контактния ключ. Комутацията на лампите трябва да се извършва от външно реле 12V/40A. За да се избегне едновременната работа на дълги и къси (при лампа H4) – модулът може да се изключва при подаване на +12V на вход DIS (от габаритите или дългите). Релето изключва веднага след прекъсване на захранването от контактния ключ. За включване на релето след подаване на захранването е необходимо да са изпълнени и условията: да е изтекло времето t=20s и Uакум. да е >=13.2V (след запалване на двигателя); след това релето самозадържа и не зависи повече от напрежението на акумулатора. Проводници max. 0.75mm2! Отварянето на кутията да става с лек натиск върху средното езиче. Модул ДСР 24-1 е за 24V инсталация.

Забележка: Ако възникне проблем с недостигане на необходимото ниво на напрежението в автомобилната инсталация при работещ двигател (Uинст.<13.5V) трябва да се намали напрежението на задействане на релето. Това става с промяна на стойността на R5 (2k 1%): даването му на късо ще намали нивото с 1V, а замяната му с 1k 1% - ще намали прага с 0.5V.

     Технически данни


Включване при Uакум. >= 13.2V след времезакъснението.
Iконс.: 5mA (35mA при включено реле)
Времезакъснение:~20s (12, 50, 100s по заявка)
Време на възстановяване на закъснителната верига: 10s.
Вход DIS за изключване на релето: задейства се с +12V (висящ или към "-" не действа)
Н.О. изход 12A/28VDC (реле)
ВНИМАНИЕ!!! Връзката към входа 3 (DIS) да става през диод (напр. 1N4001, RL207).
На бройките в продажба след 05.11.2012г. диодът е вграден!

 

Фиг. 1 Монтажна схема (малко реле)
Принципна схема