Описание

Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобила представлява компаратор и мощен MOSFET (74А) ключ, позволяващ директно свързване към лампите.

Релето-ключ има две стабилни състояние ON и OFF, като включването става след запускане на двигателя (напрежението на AKБ>13.4V – кафяв проводник). След спиране на двигателя напрежението спада плавно и при подминаване на 12.9V става изключване на светлините. Модулът се свързва паралелно на акумулатора и не изисква връзка след контактния ключ.

При подаване на +12V (например от габаритите) на вход „+DIS” (черен) релето веднага изключва светлините.

Консумация на устройството: <5mA

Максимално допустима изходна мощност 110W

 
Фиг. 1 Монтажна схема
Монтажна схема