НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС Ви предлага своя продукт за получаване на постоянно напрежение по-високо от захранващото. Предлагат се две разновидности:

I) за зареждане на акумулатор 12V или 24V от акумулатор 12V.

II) за фиксирано, стабилизирано напрежение: 15, 18, 24, 36V.

Технически данни за вариант I:

- входно напрежение: 9-20VDC

- входен ток: <3.5A

- изходно напрежение: 14.4VDC или 28.8VDC

- заряден ток (с падаща „мека“ характеристика): Imax=2A при 12V АКБ; Imax=1.4A при 24V АКБ.

- честота на импулсния преобразовател: 50kHz (100kHz за Uизх.=36V)

- защита от претоварване чрез намаляване на Uизх.

- защита от к.с.: стопяем предпазител 5(6.3)А

- размери: 51x31x18

Модулът може да се постави в кутия тип НМ4-1, предлагана от НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС.

Особеното при този тип преобразовател е, че винаги изходното напрежение трябва да е по-голямо от входното и само за тази разлика действа токовата защита.

При късо в товара трябва да се реагира от източника на входното напрежение, а когато той е акумулатор защитата е стопяем предпазител.

За използване в автомобил модулът може да се захрани в купето с куплунг от гнездото на запалката.

Диодът VD5 е задължителен при зареждане на акумулатор с цел избягване на обратно влияние върху делителя R6/R7.

За различни стойности на изходното напрежение трябва да се подбере стойността на резистора R6 (при R7=1k): за 14.4V – 11k, за 28.8V – 22.9k, за 18V – 13.8k, за 24V – 18.8k, за 36V – 28.9k. Формулата е R6=(Uизх./1.25 – 1)*R7.

За получаване на по-голяма енергия при преобразуване до по-високо напрежение, например 36V, честотата може да се повиши на 100kHz с C4=330pF, R11=470k.

В случая на използване на фотоволтаичен панел 12V за зареждане на AKБ за 24V, входното напрежение (16-17)V дава възможност зарядния ток да бъде по-голям (2A).

Към този модул могат да се закупят допълнително следните аксесоари:
- Кутия - 0.50лв./бр.
- Кабел 20см с жак 5.5x2.1 (или 5.5x2.5) - 0.40лв./бр.
- Кабел 20см с кабелни обувки 6.3mm за акумулатор - 0.30лв./бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка
Печатна платка