Предназначение: За захранване чрез импулсно регулиране (ШИМ) на постояннотокови товари – лампи, ел. двигатели, нагреватели . Моделите със суфикс „А“ са без кутия и врътка и се регулират с отвертка.

Технически данни

- Захранване: 10-40VDC

- Максимален ток: 10А; 20A

- Работна честота: 5kHz -MOSFET 80А/55V, Rds=8mOm

- Диапазон на регулиране на ШИМ: <5 - >95%

- Размери 40x28x22 в кутия; 24х35х18 – без кутия

Описание: Регулирането става с тример към таймер 555, свързан по начин, запазващ честотата постоянна. Честотата може да се промени чрез кондензатора към краче 2 и 6: 100nF-1kHz,22nF-5kHz,10nF-10kHz,4.7nF-20kHz,2.2nF-42kHz. Върху обратната страна на платката има място за паралелен кондензатор на основния (за доуточняване).

Товарният ток може да се увеличи значително чрез допълнително охлаждане със съответния радиатор.

Свързване: Силовете проводници към вход 2 и 3 да са с голямо сечение – до 2.5мм2 и да се запоят към платката двустранно. Устройството няма защита от късо на изхода и от обратно включване на захранването!

Кутията се отваря с натискане на широкото езиче!

*** ВАЖНО!!! При индуктивен товар е задължително поставянето в обратна посока, непосредствено върху товара, на външни диоди за "свободен ход" с подходяща мощност (напр. Шотки диоди MBR10100 или MBR20100)!!!

Забележка: За работа при по-високо захранващо напрежение (>40VDC) трябва да се променят R1 от 4.7k на 10k и да се използват MOSFET IRF3207Z или URFS4310Z.

За използване на устройството с по-голям товарен ток може да се закупи допълнително охлаждащ радиатор:

Модел Разс. мощност Цена

Тип "R04A"
45x25x14
4W 0.70лв

Тип "R15A"
50x60x23
15W 2.10лв

 

Сехма на свързване
Схема на свързване