Описание

- включване след време >5s и работещ двигател (Uакум >13.2V);

- ШИМ 20% - 75%

- С функция "Folow Me Home" >10s

- блокировка (DIS) от "-" и "+";

- 2xMOSFET ключ – max. 120W (2x60W)

Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобил, управлявани "по минус", представлява компаратор, схема за ШИМ и два мощни MOSFET ключа (200W/74A) за директно управление на лампите.

Вход "-DIS" (бял) е за деактивиране на модула от ключа за светлините (положение "фарове") при автомобили с управление "по минус". Вход "+DIS" (черен) е за деактивиране с +12V, например от габаритите.

След включване на контактния ключ "+12V" (кафяв) модулът включва лампите след като напрежението е над 13.2V и изтече времезакъснението (>5s). След изключване на контактният ключ се задържат лампите включени още 13s за функцията "Follow Me Home". Функцията може да се деактивира с премахване на джъмпера, който е изведен на кутията. Функцията "Follow Me Home" не е налична в модификацията ДСТ-12Ш-М1 - поради това отпада нуждата от проводника 3 (червен) и тази модификация няма консумация в режим на изчакване.

Ако автомобилната инсталация няма отделни вериги за ляв/десен фар, то изходите 5 могат да се свържат паралелно.

Намаляването на напрежението върху лампите (обикновено дългите светлини) чрез ШИМ става с тример потенциометър. Препоръчителен диапазон е (20%-50%). Фабричното задание е 20%.

Размер на кутията: 40x28x22мм (НМ5)

* При някои автомобили няма +12V към лампите (когато не са включени светлините от таблото) и за тази цел може да се сложи помощно реле (виж. фиг. 2), което да осигури +12V към лампите.

Допустима изходна мощност: 120W (2x60W). В устройството няма защита от късо в силовата верига!

Консумация при изключен контактен ключ: за ДСТ-12Ш-М <15mA; за ДСТ-12Ш-М1 - 0mA

ВАЖНО!!! За правилното функциониране на устройството е необходимо при изключване на контактния ключ, напрежението на вход 1 да спада под 2.5VDC.

3

+12V постоянен

червен (без ДСТ-12-Ш-M1)

5

Към лампи (L/R)

ж.зелен/жълт

1

+12V след контактния ключ

кафяв

2

-12VPower

син

6

+DIS

черен

7

-DIS

бял

 

Фиг. 1 Монтажна схема
Принципна схема
Фиг. 2 Свързване на допълнително външно реле 40А
Принципна схема