Описание

    Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобила представлява компаратор и два мощни MOSFET ключа (200W/74A) за директно управление на лампите.

    Вход "-DIS" (бял) е за деактивиране на модула от ключа за светлините (положение "фарове") при автомобили с управление "по минус". Вход "+DIS" (черен) е за деактивиране с +12V, например от габаритите. След включване на контактния ключ "+12V" (кафяв) модулът включва лампите след като напрежението е над 13.2V и изтече времезакъснението (>5s).

    За модел "ДСТ-12K": След изключване на контактният ключ се задържат лампите включени още 10s за функцията "Follow Me Home". Тази функция може да се деактивира като се извади джъмпера.

    Ако автомобилната инсталация няма отделни вериги за ляв/десен фар, то изходите 5 могат да се свържат паралелно.

    Размер на кутията: 40x28x22мм (НМ5)

    В устройството няма защита от късо в силовата верига!

    Консумация при изключен контактен ключ: <15mA за ДСТ 12К; без консумация за ДСТ 12К-1

    ВАЖНО!!! За правилното функциониране на устройството е необходимо при изключване на контактния ключ, напрежението на вход 1 да спада под 2.5VDC.

 

4

+12VPower (силов за входящо захранване за лампите)

червен

5

+Лампи (L/R)

ж.зелен/жълт

1

+12V след контактния ключ

кафяв

2

-12V

син

3

+DIS

черен

6

-DIS

бял

 

Фиг. 1 Монтажна схема
Принципна схема