"НОЕМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" предлага на любителите на техниката да добавят към своя персонален компютър функциите на програмируем комутатор. Схемата се свързва към паралелния (принтерския) порт и дава възможност да се управляват четири консуматора до 7А/240VAC. Софтуерът, разработен от нас, е предназначен за Windows 95/98/NT/2000/XP и има следните функции - ръчно включване/изключване на каналите, задаване (с дата и час) на еднократно включване/изключване на даден канал, задаване на час за ежедневно в рамките на седмицата вкл./изкл. По този начин можете да командвате различни електродомакински уреди, да симулирате присъствие в апартамента (чрез пускане и спиране на осветлението) и др. От два такива модула лесно се получават осем канала.
    Схемата се състои от четири идентични стъпала - ключови транзистори и релата. За управление се ползват логическите нива "0" и "1" от линиите за данни D0-D7 на паралелният порт на компютъра. При лог. "1" (това съответства на включване) през резистора в базата R2 (R5, R8, R11), протича ток, който отпушва транзистора. Релето се включва и се затваря нормално отворения му контакт. Това се индицира със съответния светодиод. Диодите VD3, VD5, VD7, VD9 защитават транзисторите от обратни напрежения. Подаването на лог. "0" води до запушване на VT1 (VT2, VT3, VT4) и изключване на релето.
    Схемата се захранва от външен източник на постоянно напрежение - (12-15)V, a консумацията не надвишава 150мА. Захранващият куплунг дава възможност да се използват фабрични адаптори, които се намират масово на пазара. Диодът VD1 предпазва схемата от подаване на обратно напрежение.
    Консуматорите се свързват посредством клеморедите, като с "C" са означени нормално затворените контакти, а с "О" - нормално отворените.
    На фиг. 2 е показано свързването на модула към куплунга на персоналния компюътър. Кабелът, който трябва да направите, може да е от лентов проводник или от кръгъл с пет и повече жила (напр. стандартния 6х0.14). На края се монтира мъжки куплунг Canon с 25 извода. Номерата на изводите са посочени на схемата. На нея е показано и получаването на осем канален комутатор от две еднакви четири канални платки (0209/1 и 0209/2). Захранването на двете може да се обедини, но тогава ще е необходим по-мощен захранващ адаптор (300мА). Софтуерът е разработен за осем канално управление, но само за един модул (0209/1) се използват първите четири канала. Масата (минусовият захранващ проводник) се свързва към един от изводите от 18 до 25 на куплунга (вътрешно, от страната на РС те са съединени).
    Преди монтажа на релетата е необходимо да се поставят мостчетата М1, М2, М3 от едножилен проводник. Третият извод на захранващия куплунг не се използва и може да се отсече или да се огъне вертиклано на горе.
    
    

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0209 - 1 бр.
2. VT1÷VT4 Транзистор 2Т3512Г - 4 бр.
3. VD1 Диод 1N4001 - 1 бр.
4. VD2, VD4, VD6, VD8 Светодиод - 4 бр.
5. VD3, VD5, VD7, VD9 Диод 1N4148 - 4 бр.
6. С1 Кондензатор SMD 100nF (0805) - 1 бр.
7. R1, R4, R7, R10 Резистор 1,5kΩ - 4 бр.
8. R2, R5, R8, R11 Резистор 2,2kΩ - 4 бр.
9. R3, R6, R9, R12 Резистор (33÷47)kΩ - 4 бр.
10. K1÷K4 Реле 12V, 7A/240VAC - 4 бр.
11. X1÷X4 Клеморед троен - 4 бр.
12. X5 Куплунг захранващ - 1 бр.
13. Куплунг Canon25 комплект - 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Свързване към LPT порта на компютър
Принципна схема

Фиг. 3 Монтажна схема
Печатна платка