“Неомонтана Електроникс” предлага на радиолюбителите новата си разработка на малогабаритен, мощен НЧУ, клас АВ, на базата на инт. схема TDA7293 (следващ етап на развитие на TDA7294).
    Основната особеност на тази схема, използваща полеви транзистори в предусилвателните и крайните стъпала, е възможността за паралелно включване на няколко инт. схеми и при товар 4Ω.
    Технически данни на TDA7293:
    - широк диапазон на Uзахр.: ( ±12V÷±50V)V;
    - изходна синусоидална мощност при 10% THD: 100W / 4Ω при ±29V;
    - изходна синусоидална мощност при 1% THD: 80W / 4Ω при ±29V;
    - нелинейни изкривявания: 0.1% при 50W; 0.005% при 5W;
    - ток в покой: 50мА;
    - ток при “mute”(изкл. входен сигнал) и “stand-by” (чакащ режим): < 1mA;
    - честотен диапазон: 20Hz÷20kHz;
    - разсейвана мощност: 50W;
    - максимално захр. напрежение без наличие на сигнал: ±60V;
    - наличие на термозащита и защита от късо съединение на изхода.
    
    Охлаждането се осъществява с радиатор с площ > 600кв.см., като се използва и топлопроводяща паста. Трябва да се има предвид, че радиаторът ще бъде свързан през интегралната схема към “–Uзахр.” (изх. 8).
    Усилвателите с TDA7293 могат да бъдат с нормално или мостово изпълнение.

    НОРМАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
    - една интегрална схема: 80W / 0.1% / 4Ω при ±29V;
                                                  110W / 0.1% / 8Ω при ±45V;
    - паралелно (две интегрални схеми фиг. 1): 110W / 0.1% / 2Ω при ±27V;
                                                                                   125W / 0.1% / 4Ω при ±40V;
    Таблица 1

Изх. Мощност

8Ω, [W]

Изх. Мощност

4Ω, [W]

Захр. напрежение (постоянно), [V]

Напрежение на ел. Кондезатори (Uc), [V]

Изх. Напрежение на трансфор-матора [Veff]

Мощност на трансфор-матора [VA], 8Ω

Мощност на трансфор-матора [VA], 4Ω

30

50

±23

35

2x18

45

75

40

65

±26

40

2x 20

60

100

50

80

±29

50

2x 22

75

120

65

1001)

±33

50

2x 25

90

1503)

85

1251)

±40

63

2x 30

130

1903)

1001)

1502)

±44

63

2x 33

150

2253)

1201)

1802)

±47

80

2x 35

180

2703)


    1) с две паралелни интегрални схеми;
    2) с три паралелни интегрални схеми;
    3) общо.
    
    МОСТОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
    
    - единично (фиг. 2): 150W / 0.1% / 8Ω при ±29V;
    200W / 0.1% / 16Ω при ±40V;
        
    - мостово от паралелни интегрални схеми (фиг. 3):   
    Таблица 2

Изх. Мощност

8Ω, [W]

Изх. Мощност

4Ω, [W]

Захр. напрежение (постоянно), [V]

Напрежение на ел. Конденза-тори (Uc), [V]

Изх. Напрежение на трансфор-матора [Veff]

Мощност на трансфор-матора3) [VA], 8Ω

Мощност на трансфор-матора3) [VA], 4Ω

85

1201)

±20

35

2x18

130

180

125

1751)

±26

40

2x20

190

260

150

2101)

±29

50

2x22

225

320

1801)

2502)

±33

50

2x25

270

380

2201)

3002)

±40

63

2x30

330

450

    1) мостово с две паралелни интегрални схеми;
    2) мостово с три паралелни интегрални схеми;
    3) общо.
  
    Захранващите проводници за усилвателя от изправителя и филтриращите кондензатори C трябва да са максимално къси и със сечение > 0.75кв.мм. Задължително проводниците за маса да са свързани в общата точка на захранването
    Резисторите R (примерно 300Ω /5W), осигуряват постоянен товар на изправителя. Кондензаторите C е желателно да бъдат от по два, паралелно свързани кондензатора, с цел намаляване на динамичното им съпротивление. За мощности над 100W те трябва общо да са над 10000µF, а при по-големи мощности - > 22000µF.
    Интегралната схема се монтира възможно най-високо над платката, без скъсяване на изводите и. Неизползваният извод 5 на TDA7293 трябва да се отсече. След това първо се поставят мостчета M1 и М3 от гол проводник. Над М3 се разполага М4 от изолиран с термоустойчив шлаух проводник.
    Кондензаторът С3 се разполага хоризонтално над изводите на интегралната схема, като предварително огънатите му изводи също се изолират със шлаух.
    В случай, че не се използват възможностите на схемата за маломощно управление на целия усилвател (включване/изключване), точките S на платката се свързват директно с джъмпер. В другите случаи трябва да се използва външен ключ, свързан към точките от рейката (S, S и маса). Кондензаторите C4 и С5 при изключен усилвател трябва да са разредени, така че след включване с ключа, тонколоната да получава звуков сигнал винаги с известно времезакъснение (докато преминат преходните процеси на включването).
    Ако входният сигнал е по-голям от необходимия, може да се използва входния делител, образуван от резисторите R11 (0÷1kΩ) и R2.
    За паралелна работа по схемата на фиг. 6 се използват две платки, като основната е изпълнена по фиг. 5, а допълнителната по фиг. 7.
    Особеното на TDA7293 спрямо TDA7294 е наличието на драйверния изход (11), който се използва като управляваш сигнал за другите, паралелно свързани схеми с вход 11.
    При паралелна работа, на допълнителните платки се поставят само C2, C3, C6, M3 и М4 (фиг. 7) и мостчетата M1, M2, M5 на съответните места. С мостчетата M1, M2, M5 се осъществява (на допълнителните платки) връзката на изводи 2, 3, 4 от инт. схема с –Uзахр. (изводи 8, 15).
    За да бъдат закъсненията на пусковите вериги за всички схеми еднакви се свързват т. 7 (извод 9) и т. 8 (извод 10) от основната платка с другите точки 7 и 8. По същия начин се постъпва и с т.9 (извод 6), т.11 (извод 11) и т.5 (извод 14).
    Мостовото изпълнение не се отличава от това с TDA7294. Закъснителните вериги е по-добре да останат само в едната платка, а изводите 9 и 10 на инт. схема да се свържат съответно паралелно (както е описано по-горе за паралелния режим на работа).
    
     ВАЖНО! Преди да пристъпите към включване на усилвателя, моля прочетете внимателно:

>> Инструкция за пускане на усилвателя <<
/инструкцията е за TDA7294, но някои от принципите са общи/СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0420 - 1 бр.
2. U1 Инт. схема TDA7293 - 1 бр.
3. VD1 Диод 1N4148 - 1 бр.
4. C1 Кондензатор 0.47µF/50V - 1 бр.
5. C2, С6 Кондензатор 100(220)nF - 2 бр.
6. C3 Кондензатор 22µF/35V - 1 бр.
7. C4, С5 Кондензатор 10µF/16V - 2 бр.
8. C7 Кондензатор 22µF/6.3V - 1 бр.
9. C8 Кондензатор 100nF - 1 бр.
10. C9 Кондензатор (1÷2.2)nF - 1 бр.
11. R1 Резистор 2.2kΩ - 1 бр.
12. R2, R4, R7, R9 Резистор 22kΩ - 4 бр.
13. R3 Резистор 1kΩ - 1 бр.
14. R5 Резистор 33kΩ - 1 бр.
15. R6 Резистор 10kΩ - 1 бр.
16. R8 Резистор 680Ω - 1 бр.
17. R10 Резистор (10÷15)Ω/0.25W - 1 бр.
18. Джъмпер - 1 бр.
19. Рейка 1х3 - 2 бр.
20. Рейка 1х2 - 1 бр.
Фиг. 1
Фиг. 2

Фиг. 3


Фиг. 4


Фиг. 5


Фиг. 6


Фиг. 7