Масовото навлизане на микроконтролерите през последните години, налага в домашната работилница да имаме съответния за тях програматор. Реализирането на такова устройство е по силите на всеки любител и не представлява особена сложност. Причината за това е, че същинската работа по четенето и записа на данни в микроконтролера се извършва от персонален компютър със съответния софтуер. "НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" Ви предлага реализация на известния в Internet програматор "ProPic", който е основно предназначен за микроконтролерите от серията PIC на фирма Microchip, както и за EEPROM паметите от серията 24Cxx.
    Устройството се състои от захранващ блок (U1, U3), буферни повторители (U2), ключови транзистори и универсален цокъл за поставяне на чипа за програмиране. Програматорът се свързва към паралелен (принтерски) порт на персоналния компютър чрез мъжки CANON25, като на схемата са означени номерата на изводите му към които се свързва.
    За програмиране на PIC микроконтролери са необходими две напрежения: захранващо +5V и програмиращо +13V. В схемата те се получават с помощта на стабилизатори 78L05. За да се намали разсейваната мощност върху U1 е поставен гасящ ценер-диод VD1. В задаващата верига на U3 е поставен ценер-диод VD2 за 8.2V, за да се получи на изхода му ≈13V (5+8.2=13.2V). Поради използването на универсален цокъл за програмиране е необходимо програмиращото напрежение да се разклони (Vp1, Vp2, Vp3) за да може да се подава само на тези изводи на цокъла, на които е необходимо в момента. Това се управлява от компютъра по линиите 5, 6, 7, като при лог. "0" от PC през съответният буфер (U2A, U2B, U2C) се отпушва необходимия транзистор (VT3, VT2, VT1). Подаването на което и да е от напреженията Vp1, Vp2, Vp3 се индицира от светодиода VD8 "Vpp ON" (червен), което означава, че контролерът е в режим на четене/запис. По аналогичен начин, когато е необходимо, се включва и самото захранващо напрежение (Vdd) на контролера през входа 4, U2F, VT4 и се индицира от светодиода VD3 (зелен) "Vdd ON". Светодиодът VD4 (червен) "Power ON" показва, че самият програматор е под напрежение. Като буфери се използва TTL интегрална схема 7407 - шест повторителя с изходи с отворен колектор.
    През входа 3 и U2D се подава сигнала CLK (тактова честота) за контролера, синхронизираща предаването на данните (DA) . При предаване в посока PC-контролер, се използва вход 2 и U2E, а в обратна посока - транзисторът VT5 и изхода 10. Означението "18-25" е за масата на паралелния порт, като по спецификация от страната на компютъра тези точки са свързани заедно. За това може да запоите свързващия проводник на произволен от тези номера извод.
    Схемата се захранва от масово разпространените адаптори, като трябва да има изходно постоянно напрежение 15÷18V. По-високи напрежения са теоретично възможни, но ще доведе до топлинно претоварване на U1 и VD1.
    Печатната платка е конструирана така, че блока с цоклите може да се отдели от основната част (разрязва се по показаната линия). Точките Vp1, Vp2, Vp3, Vdd, GND, DA и CLK на двете части на платката трябва да се свържат с изолирани проводници (може и от към страната на спойките).
    Печатната платка е предназначена за монтаж в кутия B3 (56x83x22, с преграда), като двете части на платката се разделят. Платката с цоклите може да се залепи челно под капака на кутията с секундно лепило, след като предварително се изреже правоъгълен отвор за куплунзите. Управляващата част трябва да се завие към дъното чрез дистанционни втулки, като се направят отвори за светодиодите на капака и за захранващия куплунг и кабела към PC на страничната стена.
    Свързващият кабел към PC може да е от всякакъв тип (необходими са ви 8 проводника) и не трябва да е по-дълъг от 1м (в случай, че е екраниран може и да е с по-голяма дължина).
    Мостчетата M1, M2 са от изолиран проводник и се монтират преди елементите. М5 и М6 са от тънък, едножилен гол проводник. М3, М4 се монтират от страната на спойките от по-дебел проводник, на височина около 2мм над пистите.
     Кондензаторът C5 се запоява от страната на спойките. C2 се монтира в хоризонтално положение, над предварително поставения диод VD1.
    За да се отделят двете редички от цокълът 40pin трябва да се отсекат и изпилят междинните връзки.
    За да използвате пълноценно програматора ще Ви е необходим съответния софтуер. В раздела Софтуер/Download можете да си го изтеглите!

    Внимание!!! Не оставяйте чипове в цокъла на програматора! При изключване на компютъра, на входовете на програматора се получава некоректна комбинация от управляващи сигнали, което може да доведе до повреда на програматора и изгаряне на чипа.

     Забележка: Предлаганото устройство програмира и чете микроконтролерите само при захранващо напрежение Vdd=5V. Поради това, според изискванията на Microchip, този програматор трябва да се квалифицира като "прототипен", т.е. предназначен за експериментална и тестова работа, но не и за производствени цели. За да се определи като "производствен" трябва да има възможността да провери коректността на записа в целия диапазон на захранващото напрежение (от Vddmin до Vddmax). Такава възможност има предлаганият в Интернет програматор ProPicII Gold (www.propic2.com). За целта в него има поставен микроконтролер 12C508, който служи за генериране на променливо захранващо напрежение (от 2.5 до над 7V). Фирма "НЕОМОНТАНА-ЕЛЕКТРОНИКС" разработи аналог на този микроконтролерен модул, който лесно се вгражда в предлаганият от нас "Универсален програматор": "Приставка ProPic2 Gold"


    

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0231 - 1 бр.
2. U1, U3 Интегрална схема 78L05 - 2 бр.
3. U2 Интегрална схема 7407 (ЛП9) - 1 бр.
4. VT1÷VT5 Транзистор 2T3308C - 5 бр.
5. VD1 Ценер диод (6.2÷7.5)V - 1 бр.
6. VD2 Ценер диод 8.2V - 1 бр.
7. VD3 Светодиод зелен ф3 - 1 бр.
8. VD4, VD8 Светодиод червен ф3 - 2 бр.
9. VD5÷VD7 Диод 1N4148 - 3 бр.
10. C1, C3, C4 Кондензатор 100nF - 3 бр.
11. C2 Кондензатор 100µF/25,35V - 1 бр.
12. C5 Кондензатор КРМП (47÷150)nF - 1 бр.
13. R1 Резистор 2.2kΩ - 1 бр.
14. R2, R7, R14, R17 Резистор (20÷33)kΩ - 4 бр.
15. R3, R6, R11÷R13 Резистор 4.7kΩ - 5 бр.
16. R4, R5 Резистор 560Ω÷1kΩ - 2 бр.
17. R8, R9, R15, R16, R18, R19 Резистор 10kΩ - 6 бр.
18. R10 Резистор (2÷4.7)kΩ - 1 бр.
19. К1 Куплунг захранващ - 1 бр.
20. Цокъл 20 pin - 2 бр.
21. Цокъл 40 pin - 1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Принципна схема
Цокъл за програмиране

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка