Управление на дневни светлини - описание на предлаганите решения и модели

    Функцията „Дневни светлини“ може да се изпълни от:

А. От фар „Къси светлини“

Б. От фар „Дълги светлини“ с намалена светлина

В. От допълнително монтирани тела със светодиоди

   Пускането им автоматично трябва да става:

 • от контактен ключ, но след време 5-10сек. и след повишаване на напрежението на акумулатора над 13V

 • само от повишаване на напрежението на акумулатора над 13V.

   Тези светлини трябва задължително автоматично да се изключват при включване на „Габаритни“ или „Габарити и фарове“.

   Преобладаващата осветителна система е лампите на фаровете да са свързани постоянно към маса (-), а управлението им откъм плюса.

   Автомобилите от Азия са с друго решение – управлението е откъм минуса, като при това всяка фирма има своя концепция на връзка с (+).

   Някои желаят (след спиране на двигателя) да имат осветеност още (10-20сек.) за излизане от помещението. Това е функция „Изпрати ме вкъщи“.


А. Късите светлини трябва да светят с цялата си мощност (у нас и в Европа). Те се изпълняват с халогенни, ксенонови и вече със светодиодни лампи.

   Тук трябва да се има предвид, че лампите с нажежаема жичка при светене са (например) 55W, но при пускане на студената лампа тази мощност е 10 пъти по-голяма.

    Може да се използват следните модули при управление по „+“:

 • Реле РВ4М-12 със закъснение (0.5-15сек.) или (5-150сек.). Контактът на релето (20А) сработва след зададеното с тример време. При халогенни лампи трябва да има и междинно реле 40/60А. Пускането е с контактния ключ.

  Ако минусовият проводник се свърже не към маса, а към „+“ на габаритните лампи ще се получи изключване на релето при включени габаритни лампи.

 • Реле ДСР 12-1 – освен закъснение 10сек. има и второ условие за включване – напрежението да стане >13V. Деактивирането става от вход DIS: подава се +12V от габаритите. Необходимо е междинно реле при халогенни лампи (вътрешното реле е за 20A)

 • ДСТ 12-1 – закъснение 10сек. и напрежение >13V. Има електронен ключ с MOSFET транзистор. Един канал, блокиране с вход „+DIS”. Включва се с контактен ключ.

 • ДСТ-12-К – закъснение 5сек. и напрежение >13V, но с два канала (ляв и десет фар). Има функция „Изпрати ме вкъщи“. Блокиране с „+DIS” или “-DIS”. Включване от контактен ключ.

 • ДСТ-12LED – като ДСТ-12-К, но с един канал. За фарове със светодиодни COB лампи.

 • ДСТ 12-2 – вариант на ДСТ 12-1, но няма връзка с контактния ключ. Свързва се директно към акумулатора. Следи се напрежението на акумулатора – включва се над 13,2V, а се изключва под 13V. Няма консумация при изключен контактен ключ. Трябва да се има предвид, че след спиране на двигателя (зареждането), напрежението на акумулатора започва да спада плавно до 12,6V, но това време е различно при различни акумулатори.

  За управление по „-“ може да се използват:

 • РВ4-М

 • ДСР 12-1

 • ДСТ 12-М – закъснение 10сек. и напрежение >13,2V. Пускане с контактен ключ, един канал с MOSFET транзистор. Блокиране с „+DIS“.

Б. Дългите светлини с халогенни лампи трябва да се управляват с ШИМ (широчинна модулация), като средното напрежение се препоръчва да бъде от 20 до 50% (за да няма заслепяване). Температурата на жичката спада (удължава се живота), но мощността при ШИМ 20% е 22W, а при ШИМ 50% е 40W.

   При управление по „+“ може да се използват следните ни модули:

 • ДСТ 12-Ш-5 – закъснение 5сек. и напрежение >13V. Два канала с MOSFET транзистор. Включване с контактен ключ. Блокиране с „+DIS” или „-DIS”. Може и без функция „Заведи ме вкъщи“. Регулиране с тример на %ШИМ.

 • ДСТ 12-Ш-5-1 – вариант на ДСТ 12-Ш5. При изключен контактен ключ няма консумация. Няма и „Заведи ме вкъщи“.

 • ДСТ 12-Ш-7 – като ДСТ 12-Ш-5, но няма връзка с контактния ключ. Свързва се директно към акумулатора. Включва се при напрежение >13,2V, а се изключва след спадане под 13V.

   При управление по „-“ може да се изплозват следните ни модули:

 • ДСТ 12-Ш-М – закъснение 5сек., напрежение >13,2V. Включва се с контактен ключ. Два канала с MOSFET транзистори. Блокиране с „+DIS” и „-DIS”. Със и без функцията „Заведи ме вкъщи“. Регулиране с тример %ШИМ.

 • ДСТ 12-М-1 – вариант на ДСТ 12-M, но няма консумация при изключен контактен ключ. Без функция „Заведи ме вкъщи“.

 • ДСТ 12-М – вариант на ДСТ 12-1, включва се с контактен ключ след 10сек. и напрежени >13,2V. Един канал с MOSFET транзистор. Блокира се с „+DIS”.

 • РВ4М-12

 • ДСР-12-1


В. За управление на допълнителните светодиодни тела може да се използват следните ни модули:

 • РВ4М-12

 • ДСР 12-1

 • ДСТ 12LED

 • Контролер LED DRL – включване след 5сек. и напрежение >13,2V. Един канал с MOSFET тракзистор. Блокиране с „+DIS” и „-DIS”. Има функция „Заведи ме вкъщи“.

 • Реле LED DRL – няма връзка с контактния ключ. Свързва се директно към акумулатора. Един канал с MOSFET транзистор. Включва се при напрежение >13,2V, а се изключва при напрежение <13V. Блокиране с „+DIS”. Няма функция „Заведи ме вкъщи“.