Актуално

25.07.2017г.
* НОВ МОДЕЛ модул за автоматично включване на фаровете - 'Реле LED DRL" - за LED до 30W; без връзка към +12V от контактния ключ!

Тип Iкомутация tзак. [s] Uвкл. Блокировка
(вход "DIS")
ШИМ Цена, лв
1+ бр.
Цена, лв
5+ бр.
Цена, лв
10+ бр.
РВ4М-12 20А/14.4VDC (Н.О. реле) 3-150 > 10V НЕ - 4.90 4.40 3.90
ДСР 12-1 12А (Н.О. реле) 20 (10,50, 100) > 13.2V ДА - 5.50 5.00 4.40
ДСТ 12-1 с кабели 120W (MOSFET ключ) 10 (20,50, 100) > 13.2V ДА - 7.90 7.10 6.30
Реле LED DRL 2A/14.4V (MOSFET ключ)   > 13.4V ДА (+ DIS) - 5.90 5.30 4.70
Контролер
LED DRL
2A/14.4V (MOSFET ключ) 5s + Follow Me Home 13s > 13.2V ДА (+/- DIS) - 7.60 6.85 6.20
ДСТ-12LED 6A/14.4V (MOSFET ключ) 5s + Follow Me Home 13s > 13.2V ДА (+/- DIS) - 8.80 7.90 7.10
ДСТ-12K 2x75W/14.4V (MOSFET ключ) 5s + Follow Me Home 13s > 13.2V ДА (+/- DIS) - 10.50 9.50 8.40
ДСТ 12-Ш-5 2x60W (2xMOSFET ключ) 13s "Follow Me Home" > 13.2V ДА (+/- DIS) 20 - 50% 12.50 11.25 9.90
ДСТ 12-Ш-M(minus) 2x60W (2xMOSFET ключ) "по минус" 13s "Follow Me Home" > 13.2V ДА (+/- DIS) 20 - 50% 13.50 12.15 10.80
ДСТ 24-Ш-5 2x70W (2xMOSFET ключ) 13s "Follow Me Home" > 26.4V ДА (+ DIS) 20 - 50% 13.00 11.70 10.40


* Моделите ДСР 12-1 и РВ4М-12 могат да се направят по поръчка и за 24V инсталация
*Отстъпките са прилагат и при комбинация от различни видове
*Доставката е за сметка на клиента
* Безплатната доставка за Хоби продукти НЕ СЕ КОМБИНИРА с тези отстъпки за количества18.07.2017г.
* Нов модул: Таймер 19Ф - реле за време за вентилатор до 30W, задържане 2-24мин, с вграден фотодатчи за запускане от осветлението; с кабели и кутия. Цена - 6.50лв/бр.

12.01.2017г.
* Разделът с компоненти е допълнен с голямо разнообразие TTL и CMOS цифрови интегрални схеми на цени от 0.05лв/бр.
03.10.2016г.

*Многофункционално реле за време 13,14 и 15 вече се предлага в специално разработен готов МОДУЛ:

- "Многофункционално pеле за време 13М" с PIC16F630, програмируемо 0-99 сек., мин., часове., дни; Uзахр. +(3-5)/50мА; NPN изход 40V/300mA
- "Многофункционално pеле за време 14М" модул 13М с Uзахр. 12VDC, изход реле 7A/250VAC
- "Многофункционално pеле за време 15М" модул 13М с Uзахр. 220VAC, изход реле 7A/250VAC

21.06.2016г.

*Нов МОДУЛ в продажба:

Модул "ШИМ РЕГУЛАТОР тип PWM4-40" за импулсно захранване (ШИМ) на постояннотокови товари: лампи, универсални колекторни двигатели, високомоментни ел. двигатели, нагреватели, електрохимични процеси, разлагане на вода за "Браун газ"; максимален ток - 40А, ШИМ 5-95%@4kHz. Цена: 12.00лв.

Модул "ШИМ РЕГУЛАТОР тип PWM4-40Z" модификация на PWM4-40 с вградена верига за защита по ток. Необходим е външен шунт, който не е включен в комплекта. Цена: 13.80лв.

26.10.2015г.

*Нов МОДУЛ в продажба:

Модул "Регулатор PRH17-12А" за фазово регулиране на индуктивни (асинхронни ел. двигатели с екранирани полюси (вентилатори), трансформатори) и активни товари, с потенциометър 12A, 220VAC; Цена: 4.40лв.

12.01.2015г.

*Нови МОДУЛИ в продажба:

"Реле за време РВ16" включване след команда 20s-20min(5s - 5min), изход реле; Цена 5.50лв (4.90 без кутия и врътка).

"ШИМ РЕГУЛАТОР тип PWM5" /PWM DC Controller/ за постояннотокови товари до 10А; Цена: 4.90лв.

"Регулатор PRH15" за фазово регулиране, с потенциометър 12A или 16А, 220VAC; Цена: от 4.40лв.

"ШИМ РЕГУЛАТОР тип PWM2" /PWM DC Controller/ за постояннотокови товари до 10А (20А), 10-40VDC, 5kHz; Цена: от 6.00лв.

10.03.2014г.

*От днес въвежедаме обновена категория ИЗДЕЛИЯ - в нея ще бъдат включвани всички нови модули и изделия! Списъкът с всички предлагани изделия/модули можете да видите тук.

* Вече предлагеме следните нови модули/изделия:

"Импулсен преобразувател НМ78xx-30" аналог на LM78xx, вход до 30VDC, изход 3.3V/0.8А,5V/0.8А,9V/0.8А,12V/0.6А (според модела)

"Импулсен преобразувател НМ7812-90" аналог на LM7812, с вход до 39VDC, изход 12V/0.7А

"ШИМ РЕГУЛАТОР тип МR-10" за постояннотокови товари до 10А, ШИМ 5-95%

"ШИМ РЕГУЛАТОР тип МR-20" за постояннотокови товари до 20А, ШИМ 5-95%

"ШИМ РЕГУЛАТОР тип МR-40" за постояннотокови товари до 40А, ШИМ 5-95%

"Терморегулатор с ШИМ тип ТР12-0.5" за 12V вентилатор до 0.5А, входно напрежение 9-15VDC, с NTC термистор

"Терморегулатор с ШИМ тип ТР12-5" за 12V вентилатор до 5А, входно напрежение 9-15VDC, с NTC термистор

"Реле за време 1M-10" за вентилатор, изключване след до 10 мин., макс. 1А/250VAC, в кутия, тример

08.01.2014г.

*Нов сглобен модул: "Реле за време 1М" за вентлатор, за изключване до 24 мин, товар макс. 1А/250VAC. Цена 5.50лв./бр.
 
20.11.2013г.
* Нов сглобен модул: "Импулсен преобразувател 'повишаващ-понижаващ'" , с който се получава стабилизирано напрежение 12V (1.5-3А) от променящо се входно напрежение в диапазона 9V – 18V. Цена 7.50лв./бр.30.09.2013г.
* Нов модул: "Реле за време 8М" стълбищен автомат в модернизиран вариант; комбинирано управление симистор-реле, времезакъснение 50-350с., максимален товар 4A/250VAC; . Предлага се като готов модул с клеми, цена 7.90лв./бр.

* Нов модул: "Импулсен преобразувател 'повишаващ'" позволяващ получаване на напрежение, по-високо от захранващото (напр. зареждане на акумулатор от друг акумулатор). Цена 6.90лв./бр.
09.09.2013г.
* Нов модул: "Девиаторен ключ" в модернизиран вариант. Предлага се като готов модул с клеми, цена 6.60лв./бр.